General Information

Institutional Information: Rektörlük, Rektörlük
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

36

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

:Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlük, 32260, Isparta/Türkiye

E-Posta Adresi : orhanalav@sdu.edu.tr


ORHAN ALAV

Dr. ÖGRETIM GÖREVLISI

Ögrenim Bilgisi

2009 SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ/ISLETME (DR)

Tez adı: Türkiye’xxde kurumsal açık erisim arsiv yönetisimi üzerine bir arastırma ve model

önerisi (2018) Tez Danısmanı:(Pınar Göktas)

Doktora SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI

30/Temmuz/2018

1996 SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ/SOSYOLOJI (YL) (TEZLI)

Tez adı: Yerel kitle iletisim araçlarının kamuoyu olusumuna etkisi: Isparta örneg (2020) Tez

Danısmanı:(HÜSEYIN BAL)

Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI

13/Temmuz/2001

1989 EDEBIYAT FAKÜLTESI/KÜTÜPHANECILIK BÖLÜMÜ/KÜTÜPHANECILIK PR. (INGILIZCE)

Lisans HACETTEPE ÜNIVERSITESI

19/Temmuz/1993

Görevler

ÖGRETIM GÖREVLISI SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI/REKTÖRLÜK)

1994

UZMAN Johan Wolfgang Goethe Universitaet)

2015-2015

UZMAN Johann Wolfgang Goethe-Universitaet Frankfurt am Main)

2013-2013

UZMAN Universitaet Wien)

2006-2006

UZMAN University of Toronto)

2004-2004

UZMAN McMaster University)

2003-2004

1

Projelerde Yaptıgı Görevler:

DPT:YUUP: E-Devlet Için Çogullastırılmıs Arsiv Sistemi Proje No:2004K120720 DPT-YUUP, Diger

kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç), Yürütücü:AKSOY SELIM,Yürütücü:BASTANLAR

YALIN,Yürütücü:ULUSOY ÖZGÜR,Yürütücü:GÜDÜKBAY UGUR,Yürütücü:ALATAN ABDULLAH

AYDIN,Yürütücü:ALAV ORHAN, , 01/01/2003 - 01/01/2005 (ULUSAL)

1.

Bilimsel Kuruluslara Üyelikler

1. Üniversite Arastırma Kütüphanecileri Dernegi (ÜNAK), Üye , 2012

2. Türk Kütüphaneciler Dernegi, Üye , 2006

Ödüller

McMaster University Mills memorial Library Honor, McMaster Üniversite Kütüphanesi, KANADA,

2004

1.

2. Kitap Ödülü, IÇISLERI BAKANLIGI, 2002

Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. ALAV ORHAN (2020). Sosyal Medyaların Ekosistemleri ve Açık Veriye Dayalı Içerik Yönetisimleri.

EUropean Journal of Managerial Research, 4(6), 55-66. (Yayın No: 5702452)

2. ALAV ORHAN,Erdogan Özcan (2014). Rational Use of Information and Organizational Culture”,

Istanbul: Eurasian Universities Union (EURAS), Vol.2, Iss.1, s.10-18.. Eurasian Universities Union

(EURAS) Academic Journal, 2(1), 10-18. (Yayın No: 5034036)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)

basılan bildiriler :

ALAV ORHAN (2020). Açık Veriye Dayalı Bilginin Yönetilmesi. 5th International EMI

Entrepreneurship Social Science Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6350974)

1.

ALAV ORHAN (2020). Dijital Dönüsümü Yönetebilmek. Global Transformation and

Differentation-II : Digitalization and The Future of Digital Society (Özet Bildiri/Sözlü

Sunum)(Yayın No:6254666)

2.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

Kitle Iletisim Araçları Medya:Medyanın Birey ve Toplumsal Yapıya Etkileri (2020)., ALAV ORHAN,

Hiperyayın, Editör:Hatice Bahtiyar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 256, ISBN:978-605-2015-,

Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5708396)

1.

Açık Bilim: Açık Erisim Türkiye (Türkiye’deki Kurumsal Açık Erisim Arsiv organizasyonlarının

Yönetisim Uygulamalarının Degerlendirilmesi) (2018)., ALAV ORHAN, Ebsco hiperlink,

Editör:Hatice Bahtiyar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 542, ISBN:978-605-281-062-0,

Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5032612)

2.

Kitle Iletisim ve Yerel Medya (2001)., ALAV ORHAN, Fakülte Kitabevi, Editör:Boray Biçer, Basım

sayısı:1, Sayfa Sayısı 245, ISBN:975-7135-09-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5045235)

3.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

Iletisim: Güncel GelismelerGazetecilik- Tasarım- Reklam ve Pazarlama- Sinema- Covid 19-

Girisimcilik- Yeni Medya- Siyasal Iletisim- Popüler Kültür- Sosyal Medya- Açık Veriye Dayalı Bilgi,

Bölüm adı:(Açık Veriye Dayalı Bilginin Yönetilmesi) (2020)., ALAV ORHAN, Akademi Tititz

Yayınevi, Editör:Himmet Karadal, Rengim Sine Nazlı, Enes Bal., Basım sayısı:1500, Sayfa Sayısı

364, ISBN:978-605-7604-29-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6475158)

1.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. ALAV ORHAN (2020). Kamu Yönetim Yapılarında Hukuk Etik Iliskisi ve Öne Çıkan Sorun Alanları.

Dünya Multidisipliner Arastırmalar Dergisi, 2019(2), 39-60. (Kontrol No: 6418378)

2. ALAV ORHAN (2019). Türkiye’deki Kurumsal Açık Erisim Organizasyonlarının Yönetisim

Uygulamalarının Degerlendirilmesi Üzerine Bir Arastırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(29), 503-529., Doi: https://doi.org/10.20875/makusobed.595502

(Kontrol No: 5279626)

2

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

3. ALAV ORHAN (2016). Erol Güngör’ün toplumsal yapı anlayısının epistemolojisi. Avrasya Dosyası,

9(1), 265-284. (Kontrol No: 5035075)

4. ALAV ORHAN (2015). Açık Erisim Sistemleri ve Bilgi yönetisimi Farkındalıgı. Elektronik Sosyal

Bilgiler Egitimi Dergisi, 2(2), 1-11. (Kontrol No: 6418413)

5. ALAV ORHAN (2015). Açık Erisim Sistemleri ve Bilgi Yönetisimi Farkındalıgı” (Awareness of Open

Access System and Information Governance),. Aksaray Üniversitesi Egitim Fakültesi, Elektronik

Sosyal Bilimler Egitimi Dergisi, 2(2), 1-11. (Kontrol No: 5032644)

6. ALAV ORHAN,GÜÇLÜER DURMUS ERAY (2014). Medya’nın Gündem ve Kamuoyu Olusturma

Etkilerinin Toplumsal - Siyasal ve Yönetsel Eksende Tartısılması. Aksaray Üniversitesi Egitim

Fakültesi Elektronik Sosyal Bilimler Egitimi Dergisi, 1(1), 1-22. (Kontrol No: 5032647)

7. ALAV ORHAN (2014). Sosyal medya’nın birey ve toplumsal yapıya etkileri. Elektronik Sosyal

Bilgiler Egitimi Dergisi, 1(1), 1-22. (Kontrol No: 5771456)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. ALAV ORHAN (2020). Yeni Nesil Bilgi Merkezlerinin Yönetisimi. ÜNAK, 2020 Sempozyumu. Akademik

Yayıncılık, Açık Bilim ve Kütüphaneciler. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6407206)

2. ALAV ORHAN (2019). Birbirleri Ile Konusan Makinalar:Bilginin Açık Veri Destekli Açık Erisime Dogru

Evrilmesi. ÜNAK Ulusal Smpozyumu: Kütüphanelerimizin Gelecegi:Is Birligi (Tam Metin Bildiri/Sözlü

Sunum)(Yayın No:5279710)

3. ALAV ORHAN (2019). Sosyla Bilimlerde Proje Hazırlama, 1001- 3000. Sosyal ve Beseri Bilimler

Alanında Arastırma Projeleri Hazırlama Egitimi-II (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5742957)

4. ALAV ORHAN (2016). TR-Dizin Editör Çalıstayı. TR-Dizin Editör Çalıstayı (Özet Bildiri/Sözlü

Sunum)(Yayın No:5742605)

5. ALAV ORHAN (2015). Müzelerde yer alan obje ve belgelerin elektronik ortamda islenmesi,

arsivlenmesi ve yönetilmesi. KAM Çalıstay -2015 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5742082)

6. ALAV ORHAN (2014). Dergipark Açık Dergi Sistemleri Toplantısı. Dergipark Açık Dergi Sistemleri

Toplantısı (/Sözlü Sunum)(Yayın No:5742296)

7. ALAV ORHAN (2014). Kültürel Mirasın Dijitallestirilmesi ve Yönetilmesi. ANKAREF Mikrobilgi Egitim

ve Gelistirme Çalıstayı - 2014 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5742801)

8. ALAV ORHAN (2008). Bilgi Yönetimi. TÜBITAK-Uluslararası Isbirligi Programnları Bilgi Günü (Özet

Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5742864)

9. ALAV ORHAN (2008). Akademik Yayıncılık-2008. TÜBITAK /ULAKBIN, Akademik Yayıncılık-2008 (Özet

Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5742704)

10. BASTANLAR YALIN,ALTINGÖVDE ISMAIL SENGÖR,ALAV ORHAN,ULUSOY ÖZGÜR (2005). Kültürel

Miras Envanteri için Erisim ve Görüntüleme Sistemi ”E-Müze: Müzeler Için Web-Tabanlı Bilgi Yönetim

Sistemi. DPT - YUUP Proje çalıstayı, 1-1. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:5034331)

11. ALAV ORHAN,ALTINGÖVDE ISMAIL SENGÖR,BASTANLAR YALIN (2006). Burdur Müzesinin 3 Boyutlu

Internet Web Ara Yüzü - DPT -YUUP Projesi. 1.Ulusal Burdur Sempozyumu, 726737 (Tam Metin

Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5034395)

12. ALAV ORHAN,ALTINGÖVDE ISMAIL SENGÖR,KAPLAN ABDULLAH (2006). Sanal Müzelerde Panoramik

ve 3 Boyutlu Görüntü Teknikleri ve Içerik Sorgulama: Isparta Müzesi Örnegi (DPT-YUUP. ÜNAK:

Bilimsel Iletisim ve Bilgi Yönetimi Kongresi, 123-144. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın

No:5034192)

13. ALAV ORHAN,ALBAYRAK MEHMET (2006). Uzaktan Egitimde Elektronik Kütüphanelerin Egitime

Katkıları. Uzaktan Egitim Çalıstayı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5034422)

14. ALAV ORHAN (2006). Çanakkale Savasının Sosyolojik Ruhu. 1.Uluslararası Çanakkale Kongresi, 197-

205. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5034227)

15. ALAV ORHAN (2005). Bilginin Rasyonel Kullanımı ve Paylasımı: Kanada McMaster Üniversitesi

Kütüphane Örnegi. ÜNAK:Bilginin Paylasımı ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu, 264-279. (Tam Metin

Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5034531)

16. ALAV ORHAN (2003). Elektronik Kütüphanelerin Egitimdeki Yeri ve Önemi [Dijital Library]. Çukurova

Üniversitesi Akademik Bilisim (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5034552)

17. ALAV ORHAN (2003). Arsiv Belgeleinin [Doküman] Bilgisayar Ortamına Aktarılması ve Kullanılması.

Çukurova Üniversitesi Akademik Bilisim (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5034562)

18. KARA IZZET,KARA YESIM,ALAV ORHAN (2002). “Internet Üzerinden Uzaktan Egitim Modeli Ile Fen

Bilgisi Derslerinin Verilmesi. Pamukkalae Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kongresi, 187-188. (Tam

Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5034996)

19. ALAV ORHAN (2001). Egirdir Turizmine Sosyo - Ekonomik Bakıs. Egirdir Turizmine Sosyo - Ekonomik

Bakıs” 1. Ulusal Egirdir Sempozyumu, 149-168. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5035049)

3

20. ALAV ORHAN (2000). “Kütüphanelerde Web [Internet] Tabanlı Kullanıcı Egitimi”. Akademik Bilisim -

2001, 150-157. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5035058)

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :

Uluslararası, Faaliyet, 27.05.2016-28.05.2016, Etkinlik: Türk Halk Müzigi Ezgileri Baglama Dinletisi,

Frankfurt/Oberursel Festival, (No: 261311)

1.

Editörlük

1. Journal of Social Science (Alan endeksleri), Dergi, Science PG, 23.07.2020

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (Diger endeksler), Dergi, SÜLEYMAN DEMIREL

ÜNIVERSITESI, 01.01.2020

2.

International Journal of Arts and Social Studies (Endekste taranmıyor), Dergi, Editör,

International Journal of Arts and Social Studies, 07.07.2020

3.

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) (Endekste taranmıyor), Dergi, Editör,

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 07.06.2020

4.

Üniversite Dısı Deneyim

Dr.Ögretim Görevlisi

SDÜ, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baskanlıgı - Kütüphen teknik

islemler uzmanı, elektronik tez veritabanı olusturma ve elektronik

yayıncılık, (Diger)

1994

1994 Dr.Ögretim Görevlisi Süleyman Demirel Üniversitesi, (Diger)

Sertifika

Sosyal ve beseri Bilimler Alanında TÜBITAK Arastırma projesi Yazma Egitimi, Sosyal ve beseri Bilimler

Alanında TÜBITAK Arastırma projesi Yazma Egitimi.Içerikli TÜBITAK, projesi hazırlama Egitimi.,

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sertifika, 02.05.2019 -04.05.2019 (Ulusal)

1.

TÜBITAK Projesi Hazırlama Çalısması, Süleyman Demirel Üniversitesi TÜBITAK Proje koordinasyon

merkezi tarafından ögretim elemanlarına yönelik konu uzmanlarında TÜBITAK Projesi yazma semineri

verilmistir. Bu çalısmaya kursiyer olarak katılım gösterdim., Süleyman Demirel Üniversitesi TÜBITAK

Proje koordinasyon merkezi, Sertifika, 02.05.2019 -03.05.2019 (Ulusal)

2.

Süleyman Demirel Üniversitesi, E-Devlet kültürel Mirasın Korunması Kullanılabilir Anlamlı Belgeler

Çıkartılması-DPT-YUUP Proje çalısması, Isparta-Süleyman Demirel Üniversitesi, Sertifika, 15.10.2004 -

17.10.2004 (Uluslararası)

3.

Kütüphanelerde Web Sitesi hazırlama Uygulama Seminerleri, Kütüphanelerde Web Sitesi hazırlama

Uygulama SeminerleriArastırma/Üniversite Kütüphanelerinde Web içerigi hazırlama çalısması., Adnan

Menderes Üniversitesi, Sertifika, 25.10.2001 -28.10.2001 (Ulusal)

4.

Kütüphanelerde Web Sitesi Planlaması ve Yönetimi, Kütüphanelerde Web Sitesi Planlaması ve

YönetimiÜniversite Arastırma Kütüphanelerinde Web içerik hazırlama, Marmara Üniversitesi, Sertifika,

31.05.2001 -02.06.2001 (Ulusal)

5.

Internet Haftası SDü Etkinlikleri 2000, Linux Egitim ve HTML dokümanı hazırlama, Süleyman Demirel

Üniversitesi, Sertifika, 10.04.2000 -23.10.2000 (Ulusal)

6.

Kurs

Avrupa Birligi Horizon 2020 Proje Hazırlama Egitimi (Online) E-CO ConsultingCoaching, Avrupa Birligi

(AB) Horizon-2020 Proje içerigi hazırlama egitim seminer kursu.Kurs ile, AB Projelerinin

hazırlanmasındaki temel kriterler göçlendirilmis proje içerikleri, uluslararası rekabet ve sürdürülebilirlik

ve basarılı proje içerikleri ve özgün roje hazırlama kriterleri ele alınmıstır., Ankara-Isparta, Kurs,

08.06.2020 -11.06.2020 (Ulusal)

7.

Arastırma

Johann Wolfgang Goethe Universitat, Johann Wolfgang Goethe Universitat Arastırma kütüphanesi

Inceleme, Johann Wolfgang Goethe Universitat Arastırma Kütüphanesi, Arastırma, 10.06.2015 -

17.06.2015 (Uluslararası)

8.

Oberursel Public Library, Oberursel Halk Kütüphanesi arastırma inceleme, Oberursel Public Library,

Arastırma, 12.06.2015 -14.06.2015 (Uluslararası)

9.

4

Goethe Universitat Frankfurt, Johann Wolfgang Goethe Universitat Frankfurt Sosyoloji Okulu ve

üniversite kütüphanesinde arastırma inceleme, Johann Wolfgang Goethe Universitat, Arastırma,

05.04.2013 -10.04.2013 (Uluslararası)

10.

Vienna University of Economics and Business, Vienna University of Economics and Business Arastırma

kütüphanesinde arastırma inceleme, Vienna University of Economics and Business Library, Arastırma,

17.07.2006 -19.07.2006 (Uluslararası)

11.

McMaster University Library, On, Canada, Kanada’nın Ontario Eyaletinde Hamilton sehrinde yer alan

McMaster Üniversitesi’xxnde arastırma ve kütüphane bilgi yönetimi çalısmasınında görev alma.,

McMaster University, Arastırma, 20.11.2003 -04.04.2004 (Uluslararası)

12.

Toronto Üniversitesi Kütüphanesi, Toronto Üniversitesi Kütüphanesi Bilgi yönetimi konusunda arastırma

inceleme, Toronto Üniversitesi, Arastırma, 04.12.2003 -02.04.2004 (Uluslararası)

13.

Çalısma

DPT-YUUP/Proje, DPT-YUUP/Proje,”E-Devlet: Kültürel Mirasın Dijitallestirilmesi ve Anlamlı Kullanılabilir

Belgeler Çıkarılması” proje çalısması - proje çalısanı, Orta Dogu Teknik Üniversitesi, (ODTÜ), Süleyman

Demirel Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Çalısma, 02.01.2003 -14.06.2005

(Uluslararası)

14.

Çalıstay

7. Ulusal Açık Bilim Konferansı ve OpenAIRE Advance Projesi Çalıstayı, “Sürdürülebilir Açık Bilim ve Açık

Bilgide Esitlik” teması ile düzenlenecek olan 7. Ulusal Açık Bilim Konferansı ve OpenAIRE Advance

Projesi Çalıstayı,etkinliginin amacı açık erisim, açık bilim ve açık veri konularında farkındalık yaratmak

ve Türkiye’de açık bilim politika, strateji, mevzuat, alt yapı ve hizmetlerinin Avrupa Birligi (AB) ile

uyumlu olmasına destek vermek ülkemizde özellikle YÖK ve TÜBITAK Baskanlıkları tarafından yapılan ve

planlanan çalısmalar konusunda bilgi paylasımında bulunmak, gelinen noktaları tüm paydaslarla

degerlendirmektir., Izmir, Çalıstay, 19.11.2019 -20.11.2019 (Ulusal)

15.

3. Açık Erisim (AE) 2014 Çalıstayı, kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve verilere herkesin

ücretsiz olarak erisebilmesi konusunda farkındalık yaratmak, bu yayın ve verilerin kurumsal arsivler

aracılıgıyla erisime açılmasını saglamak ve bunun için gereken açık erisim politika, strateji, mevzuat ve

alt yapısını ve hizmetlerini tartısmaktır., Yüksek Ögretim kurulu (YÖK), Ankara, Çalıstay, 20.10.2019 -

21.10.2019 (Ulusal)

16.

6. Ulusal Açık Erisim Konferansı ve OpenAIRE2020 Çalıstayı, “Daha Iyi Bir Gelecek Için Açık Bilim”

teması Etkinligin amacı açık erisim, açık bilim ve açık veri konularında farkındalık yaratmak ve

Türkiye’de açık erisim politika, strateji, mevzuat, alt yapı ve hizmetlerinin Avrupa Birligi (AB) ile uyumlu

olmasına dikkat çekmekti. Bilimsel yayınlara ve arastırma verilerine çevrimiçi (online) erisim günümüzde

bilim yapmanın, teknolojik yenilik yaratmanın, ekonomik ve insani gelismenin en önemli kosulu haline

gelmistir. Ama bilimsel yayınlar ve arastırma verileri genellikle herkese açık degildir. Bilimsel dergilerin

lisans ücretleri ise her geçen yıl hızlı bir sekilde artmaktadır. Türkiye’nin Avrupa Arastırma Alanı, Avrupa

Açık Bilim Bulutu ve Açık Erisim Alt Yapısı (OpenAIRE Plus) ile bütünlesmesi ve Ufuk 2020 arastırma

fonlarından maksimum düzeyde yararlanması için bilimsel yayınları ve arastırma verilerini de içeren,

standartlara uygun ve birlikte çalısabilir (interoperable) bir Açık Bilim ve Açık Erisim alt yapısı kurması

ve konuyla ilgili mevzuat ve politikaları daha fazla geciktirmeden gelistirmesi gerekmektedir, Izmir,

Çalıstay, 24.11.2017 -26.11.2017 (Ulusal)

17.

5. Ulusal Açık Erisim Konferansı (AE2016), Açık Aksiyonda: Anladık, Destekledik, Sıra Faaliyette”

temasıTema Içerikleri:Açık Bilime Dogru Arastırma Verilerinin YönetimiArastırma Verisi Açık Erisim

Politika ÖnerileriArastırma Verilerinin Yönetimi: Kütüphanecilerin Yetenek ve Yeterlilik Rolleri ve

EgitimArastırmalarda Verinin Yeniden Kullanılmasının ÖnemiUfuk2020 Açık Arastırma Verileri Yönetimi

Pilot UygulamasıOpenAIRE Altyapı HizmetleriTürkiye’de AE UygulamalarıAE KazanımlarıAçık Egitim

KaynaklarıYeni Nesil Kurumsal ArsivlerTÜBITAK ve Açık ErisimKurumsal arsivlerde son gelismeler ve iyi

uygulamalar, TÜBITAK- Ankara, Çalıstay, 27.10.2016 -28.10.2016 (Ulusal)

18.

4. Açık Erisim (AE) 2015 Çalıstayı, Avrupa Birligi Komisyonunun bakıs açısı ile açık erisim ve açık

veriArastırma alt yapıları ve birlikte çalısabilirlik standartlarıGömülü açık arsivlerDOAJ ve SPARC Europe

neler yapıyor?Arastırma bilgi sistemleri için standart veri modeli: euroCRISArastırmacılar için

uluslararası bir kimlik numarası: ORCIDÖnemli yayınevlerinin açık erisim konusundaki stratejileri ve

yaptıgı çalısmalarArastırma verisi, açık veri ve veri yönetimiTÜBITAK ve açık erisimKurumsal arsivlerde

son gelismeler ve iyi uygulamalarDSpace yazılımı ve etkili kullanımı, TÜBITAK, Ankara, Çalıstay,

19.10.2015 -21.10.2015 (Ulusal)

19.

2. Açık Erisim (AE) Çalıstayı, önemli yayınevlerinin açık erisim konusundaki stratejilerine ve yaptıkları

çalısmalara yer verilecek,akademisyen gözüyle açık erisim olgusu incelenecek,mevcut açık erisim

kaynaklarının neler oldugu ve bunlardan nasıl yararlanılabilecegine iliskin bilgilendirme yapılacak,açık

erisim konusunda çesitli uygulamalar anlatılacak,“arastırma verisi ve açık veri” konuları üzerinde

durulacak,ülkemizdeki en önemli fon saglayıcı TÜBITAK’ın açık erisim konusuna bakısı ve bu konuda

yaptıkları çalısmalar hakkında bilgilendirme yapılacaktır., Izmir, Çalıstay, 21.10.2013 -22.10.2013

(Ulusal)

20.

5 th World Enformatika Conference, ALAV, Orhan (2005), ”The Isparta City Museum: AVirtual Tour EGovernment

Project for State Planning Organization of Turkey DPT-Projesi Bildiri” Prag: 5 th World

Enformatika Conference, Agustos 2005, Çek Cumhuriyeti., Prag, Çalıstay, 14.07.2005 -16.07.2005

21.

5

(Uluslararası)

Degerlendirme

Açık Bilim: Açık Erisim (Open Access) Çalısmaları, Açık Bilim: Açık Erisim (Open Access)Süleyman

Demirel Üniversitesi’nde 15 Fakültedeki tüm ögretim elemanlarına yönelik her fakültede de ayrı ayrı

programda ”Açık Bilim” anlayısına dayalı olarak dünyada ve Türkiye’de gelisen gelisen ”Açık Erisi (Open

Access)” konusundaki gelismeler ve Türkiye ve SDÜ’deki faydalı model uygulamaları gelecekteki

yararları ile birlikte degerlendirilerek ögretim elemanlarına bilglendirme sunumları yapılmıstır.,

Süleyman Demirel Üniversitesi, Degerlendirme, 02.03.2019 -18.05.2019 (Ulusal)

22.

Açık Bilim : Açık Erisim, Açık Bilim : Açık Erisim Bilgilendirme Çalısması, Süleyman Demirel Üniversitesi,

Degerlendirme, 09.04.2019 -09.04.2019 (Ulusal)

23.

Ulusal Akademik Yayıncılık-2008, Ulusal Akademik Yayıncılık-2008Akademsk yayıncılıgın kalitesinin

yükseltilmesine yöenlik çalısma., Hacettepe Üniversitesi - ULAKBIM/TÜBITAK, Degerlendirme,

21.11.2008 -22.11.2008 (Ulusal)

24.

Uluslararası Çanakkale Kongresi, Uluslararası Çanakkale Kongresi, Istanbul, Degerlendirme, 17.03.2006

-20.03.2006 (Uluslararası)

25.

3.Uluslararası ANKOS Toplantısı, 3.Uluslararası ANKOS Toplantısı, Orta Dogu Teknik Üniversitesi

(ODTÜ), Degerlendirme, 06.06.2003 -07.06.2003 (Uluslararası)

26.

II.BLISS Toplantısı, II.BLISS ToplantısıÜniversite Kütüphanelerinde Kütüphane Otomasyon Yazılım

Egitimi, Isparta, Degerlendirme, 27.06.2002 -29.06.2002 (Ulusal)

27.

Bilgi Teknolojileri Kongresi, Bilgi Teknolojileri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Degerlendirme,

06.05.2002 -08.05.2002 (Ulusal)

28.

II.ÜNAK / OCLC, II.ÜNAK / OCLC, Pamukkale Üniversitesi, Degerlendirme, 05.05.2002 -07.05.2002

(Ulusal)

29.

Akademik Bilisim 2000, Akademik Bilisim 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi, Degerlendirme,

10.02.2000 -12.02.2000 (Ulusal)

30.

Sohbet Yazısı

Haberpolitik Gazetesi, Entellektüel düzeyde dıs politika, gündem ve üniversite/bilim konulu makale

yazımı., Gazete Haberpolitik, Sohbet Yazısı, 04.04.2015 -05.06.2017 (Uluslararası)

31.

Seminer

Açık Bilim : Açık Erisim, Türkiye’xxde Açık Bilim ve Açık Erisim Organizasyonlarının gelisimi ve içerik

çalısmaları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Seminer, 21.03.2019 (Ulusal)

32.

Avrupa Birligi Proje Hazırlama, Avrupa Birligi Proje Hazırlama SemineriÇalısma ile Ayvalık Milli Egitim

Ögretmenlerine Avrupa Birligi (AB) projesi hazırlama içerik bilgi ve semineri verilmistir., Ayvalık Ilçe Milli

Egitim Müdürlügü, Seminer, 19.12.2015 -20.12.2015 (Ulusal)

33.

6