Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Doğa Turizmi

Turizmde Ürün Çeşitlendirme, Demir Ş., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.193-216, 2019

Isparta İli Turizm Potansiyeli ve Swot Analizi

Isparta İli Turizm Sektörü Analizi, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Davras, Editör, Adım Matbaacılık, Isparta, 2018