Dr.Öğr.Üyesi

Ömer Utku ERZENGİN


Fen Edebiyat Fakültesi

İstatistik Bölümü

Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik, Türkiye

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik, Türkiye

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik, Türkiye

Yaptığı Tezler

2004

2004

Doktora

Zaman serileriyle modellenebilen simülatif biyomedikal sinyallerin artıklarının sayısal filtreleme yöntemiyle azaltılması Reduction of residual of simulated biomedical time series by digital filters

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik

1999

1999

Yüksek Lisans

Olay ilişkili potansiyellerin zaman serileriyle incelenmesi Analysis event related potentials with time series

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Diagnostics of calibration methods: model adequacy of UV-based determinations

ERZENGİN Ö. U. , AKTAŞ A. H.

JOURNAL OF CHEMOMETRICS, cilt.30, sa.12, ss.739-748, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Analysis of Tractor-Related Deaths

Erkol Z., Buken B., Hekimoglu Y., Erkol H., Ince H., ERZENGİN Ö. U.

JOURNAL OF AGROMEDICINE, cilt.18, sa.2, ss.87-97, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

MISMATCH OF DATA MINING SOFTWARE PREDICTION UNDER POSITIVE DEFINITE MATRIX PROBLEM

ERZENGİN Ö. U.

Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi - B Teorik Bilimler, cilt.7, sa.1, ss.9, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

A STUDY ON DEVELOPING AN ENVIRONMENTAL BEHAVIOR AND ATTITUDE SCALE FOR UNIVERSITY STUDENTS

ERZENGİN Ö. U. , ÇETİN TEKE E.

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, cilt.3, sa.2, ss.49-56, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Modelling the eeg based event-Related brainwaves using statistical times series

ERZENGİN Ö. U. , SÜMBÜLOĞLU V., KARAKAŞ S.

Marmara Medical Journal, cilt.19, sa.1, ss.6-12, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Stroop Testi Performansının Elektrofizyolojisi: Olay-İlişkili Potansiyeller ve İlişkili Beyin Haritaları

KARAKAŞ S., BEKÇİ B., DOĞUTEPE E., ERZENGİN Ö. U.

Klinik Psikiyatri Dergisi, cilt.8, sa.4, ss.155-171, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

WİSCONSİN KART EŞLEME TESTİ VE STROOP TESTİ TBAG FORMU: ÖLÇÜLEN ÖZELLİKLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

KARAKAŞ S., KURT M., IRAK M., ERZENGİN Ö. U.

3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.179-192, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Missmatch, Forecasting, Ridge Logistic Regression, Support Vector Machine, Financial Distres.

ERZENGİN Ö. U.

ISC2019 11th International Statistics Congress, Muğla, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2019, cilt.1, ss.30

2017

2017

Veri Madenciliği Yazılımları Arasındaki Sonuç Farkları

ERZENGİN Ö. U.

AKADEMİK BİLİŞİM 2017, Aksaray, Türkiye, 4 - 10 Şubat 2017

2016

2016

Predicting Financial Distress in Borsa İstanbul Companies Using the Support Vector Machine and Artificial Neural Networks

ERZENGİN Ö. U. , BAYRAM T., ÜZÜMCÜ N.

8th Annual American Business Research Conference, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 12 Temmuz 2016, cilt.1

2016

2016

MALİ BAŞARISIZLIĞININ LOJİSTİK REGRESYONDA MODELLENMESİ: 2012 KESTİRİMİYLE 2013 ÖNGÖRÜSÜ ARASINDA UYUŞMAZLIK

ERZENGİN Ö. U. , ÜZÜMCÜ N., KARCI Z.

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, cilt.1, ss.343-344

2016

2016

Specifying Fuzzy Region of Altman Z Score on Estimating Financial Distress of Borsa İstanbul Companies

ERZENGİN Ö. U. , ÜZÜMCÜ N.

16th INTERNATIONAL SYMPOSIUMON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCHAND STATISTICS, Edirne, Türkiye, 7 - 12 Mayıs 2016, cilt.1, ss.484

2016

2016

Mali Başarısızlık Kestiriminde İki Lojistik Regresyon ve Sıralı Lojistik Regresyon Karşılaştırılması

BAYRAM T., ERZENGİN Ö. U. , ÜZÜMCÜ N.

International Turgut Özal Congress on Business Economics and Political Science, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Nisan 2016, cilt.1, ss.5-10

2015

2015

MALİ BAŞARISIZLIK KESTİRİMİNDE VERİ MADENCİLİĞİ YAZILIMLARININ LOJİSTİK REGRESYON PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRLMASI

ÜZÜMCÜ N., ERZENGİN Ö. U.

Uluslararası 9. İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.1, ss.40-41

2014

2014

MODELING NUMBER OF MONTHLY TOURIST ARRIVALS USING SEASONAL BOX-JENKINS AND SPECTRAL METHODS AND FORECASTING

ERZENGİN Ö. U. , GÖLCÜKCÜ A., ORHAN H.

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2014, cilt.1, ss.155

2014

2014

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÇEVRESEL DAVRANIŞ VE TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ FAZ II AŞAMASI

ERZENGİN Ö. U. , ÇETİN TEKE E.

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014, cilt.1, ss.266

2014

2014

LİKERT TİPİ ÇEVREYE YÖNELİK DAVRANIŞ VE TUTUMÖLÇEĞİNDE VERİ AMBARI İÇİN VERİ TABANI YÖNETİMİ

ERZENGİN Ö. U. , ÜZÜMCÜ N., ÇETİN TEKE E.

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014, cilt.1, ss.144

2013

2013

Investigation of the Fracture Pores in Cement Paste Microstructure by SEM and Image Analysis

ERZENGİN S. G. , GÜVENÇ A., ERZENGİN Ö. U.

1st International Conference on the Chemistry of Construction Materials, Berlin, Almanya, 7 - 09 Ekim 2013, ss.399-402

2013

2013

FRACTAL DIMENSION OF CEMENT PASTES MICROSTRUCTURE BASED ON STATISTICAL POWER OF REGRESSION LINES COMPARISON

ERZENGİN Ö. U. , ERZENGİN S. G.

8. ULUSLARARASI İSTATİSTİK KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013, cilt.1, ss.298-299

2013

2013

INVESTIGATION OF FRACTURE PORES IN CEMENT PASTE MICROSTRUCTURES BY SEM AND IMAGE ANALYSIS

ERZENGİN Ö. U. , GÜVENÇ A., ERZENGİN S. G.

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CHEMISTRY OF CONSTRUCTION MATERIALS, Berlin, Almanya, 7 - 09 Ekim 2013, cilt.1, ss.399-402

2012

2012

Eşit Örneklemli Randomize Kontrollü Çalışmalarda Kullanılan İki Elemanlı Rasgele Dizinin Karmaşıklık Kriteri

ERZENGİN S. G. , ERZENGİN Ö. U.

Uluslararası Katılımlı XIV.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2012, ss.32

2012

2012

Esit Örneklemli Randomize Kontrollü Çalısmalarda Kullanılan ki Elemanlı Rasgele Dizinin Karmasıklık Kriteri

ERZENGİN Ö. U. , ERZENGİN S. G.

ULUSLARARASI KATILIMLI 14. BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2012, cilt.1, ss.32

2011

2011

EŞİT ÖRNEKLEMLİ RANDOMİZE ÇALIŞMALARDA ATAMIANIN OLASILIK KRİTESİ

ERZENGİN Ö. U.

13. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2011, cilt.1, ss.43

2009

2009

Rating of perceived exertion in cycle ergometer: Effect of maximal capacitydifferences

KASIMAY ÇAKIR Ö., ÇAKIR B., ERZENGİN Ö. U. , KURTEL H.

VIth EUROPEANSPORTS MEDICINE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2009, cilt.8, ss.70

2010

2010

KARDİYOPULMONER EGZERSİZ TESTİ SIRASINDA ÖLÇÜLEN PARAMETRELERİN NADARYA WATSON ÇEKİRDEK REGRESYONUYLA MODELLENMESİ

ERZENGİN Ö. U. , KASIMAY ÇAKIR Ö., KURTEL H.

12. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, Van, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2010, cilt.1, ss.84

2009

2009

Additional Randomness Criteria On ARMA Residuals as White Noise

ERZENGİN Ö. U.

5th Conference of EMR-IBS, 116, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2009, cilt.1, ss.126

1998

1998

The Effect of Aging on Cognitive Processes

KARAKAŞ S., KAFADAR H., ERZENGİN Ö. U. , IRAK M., KAYA G., GÜNEY C.

IPA Joint IPA Meeting with the Turkish Association of Geriatrics, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 1998, cilt.1

2009

2009

Veri, İstatistik ve Kriptoloji

ERZENGİN Ö. U. , BOYACI K. U.

18. İSTATİSTİK ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2009, cilt.1

2009

2009

Kimyasal Katkılı Çimento Hamurunda Reolojik Davranışın Modellenmesi

ERZENGİN S. G. , ARCA E., ERZENGİN Ö. U.

3. ULUSLARARASI KATILIMLI YAPILARDA KİMYASAL KATKILAR SEMPOZYUM VE SERGİSİ, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Nisan 2009, cilt.1, ss.55-70

2008

2008

The Rheological Properties of Fresh Concrete

ERZENGİN G. , ARCA E., ARCA M., ERZENGİN Ö. U.

Beton 2008 International Ready Mixed Concrete Congress International Concrete-Aggregate, Construction Technologies And Equipment Exhibition, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2008, ss.514-523

2008

2008

TAZE BETONUN REOLOJİK ÖZELLİKLERİ

ERZENGİN S. G. , ARCA E., ARCA M., ERZENGİN Ö. U.

Beton 2008 Uluslararası Hazır Beton Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2008, cilt.1, ss.514-523

2008

2008

STROOP TESTİ PERFORMANSINDA ”ENTERFERANS” ETKİSİ OKUMA VE RENK SÖYLEME ETKİSİNDEN AYIKLANABİLİR Mİ?

ERZENGİN Ö. U. , KARAKAŞ S.

GENÇ BİLİM İNSANLARI İLE BEYİN BİYOFİZİĞİ 2. ÇALIŞTAYI, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2008, cilt.1, ss.66

2007

2007

Yaş Tayininde Kullanılan Atlasların Karşılaştırılmasında Metod Önerisi

ERZENGİN Ö. U. , BÜKEN B.

10. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Sivas, Türkiye, 05 Mart 2007 - 08 Mart 2008, cilt.1, ss.42

2005

2005

Attitude and awareness of Turkish general dental practitioners towards Paediatric dentistry

ŞENOL GÜVEN G., ERZENGİN Ö. U. , BEKİROĞLU G. N. , ALTINOK B., KARGÜL B.

International Association of Paediatric Dentistry 2005 Congress, SİDNEY, Avustralya, 26 Eylül 2005 - 29 Eylül 2006

2006

2006

Knowledge and attitudes concerning diet and dental health in a group of Turkish students

ERZENGİN Ö. U. , KARGÜL B., AYLAN M., ÖKTEM S., BEKİROĞLU G. N.

11th Annual Conference of the European Association for Dental Public Health, 7 - 09 Eylül 2006

2006

2006

VERİ TABANLARINI BEKLEYEN TEHLİKELER: ŞIRINGA EDİLEN SQL İFADELERİ

ERZENGİN Ö. U. , ÖZDEMİR G.

15. İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2006, cilt.1, ss.305-3012

2005

2005

INFORMATION PROCESSING IN SLEEP BASED ON THE OSCILLATORY ACTIVITY OF THE BRAIN THE DELTA THETA AND GAMMA RESPONSES

KARAKAŞ S., ÇAKMAK E. D. , ERZENGİN Ö. U. , BEKÇİ B.

BRAIN DYNAMICS AND COGNITION (FIRST INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY BRAIN DYNAMICS AND COGNITION NETWORK, İzmir, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 2005

2005

2005

ALPHA, THETA, DELTA, GAMMA RESPONSES IN SLEEP AND WAKEFULNESS A COMPARATIVE STUDY

KARAKAŞ S., ÇAKMAK E. D. , ERZENGİN Ö. U. , BEKÇİ B.

BRAIN DYNAMICS AND COGNITION (FIRST INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY BRAIN DYNAMICS AND COGNITION NETWORK, İzmir, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 2005, cilt.1, ss.6

2004

2004

Görsel uzaysal algılamada cinsiyetin etkisi yaşa göre değişmektedir

KARAKAŞ S., BEKÇİ B., KURT M., IRAK M., ERZENGİN Ö. U.

13. Ulusal Psikoloji Kongresi,Türk Psikologlar Derneği, İstanbul, Türkiye, 08 Eylül 2004 - 10 Ekim 2003

2004

2004

Modelling event-related oscillations by autoregressive integrated moving average

ERZENGİN Ö. U. , SÜMBÜLOĞLU V., KARAKAŞ S.

12TH WORLD CONGRESS OF PSYCHOPHYSIOLOGY, Selanik, Yunanistan, 18 Eylül - 23 Mart 2004, cilt.54, ss.152

2004

2004

Oscillatory dynamics in altered states of consciousness: Wakefulness, nonREM and REM

KARAKAŞ S., ÇAKMAK E. D. , ERZENGİN Ö. U. , BEKÇİ B.

12TH WORLD CONGRESS OF PSYCHOPHYSIOLOGY, SELANİK, Yunanistan, 18 Eylül - 23 Mart 2004, cilt.54, ss.56

2004

2004

The effect of gender on the early time-locked gamma response

KARAKAŞ S., ERZENGİN Ö. U. , BEKÇİ B., ÇAKMAK E. D. , IRAK M., ÖZKAN CEYLAN A.

12TH WORLD CONGRESS OF PSYCHOPHYSIOLOGY, Selanik, Yunanistan, 18 Eylül - 23 Mart 2004, cilt.54, ss.141-142

2003

2003

CİNSİYETİN ERKEN GAMMA TEPKİSİNDEKİ BİREYSEL FARKLARA ETKİSİ

KARAKAŞ S., ERZENGİN Ö. U. , BEKÇİ B., ÇAKMAK E. D. , IRAK M., ÖZKAN CEYLAN A.

39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Ekim 2003, cilt.1, ss.476

2003

2003

Time Series Modelling Of Brain’xxs Electrical Activities

ERZENGİN Ö. U. , SÜMBÜLOĞLU V., KARAKAŞ S.

The Second The International Biometric Society Conference Of The Eastern Mediterranean Region, Antalya, Türkiye, 12 Haziran - 15 Mart 2003, cilt.1, ss.18-19

2003

2003

Time- and frequency-domain responses of the brain to standard experimental paradigms

KARAKAŞ S., KAFADAR H., ERZENGİN Ö. U.

2003 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, 2003. EMC ’xx03., Istanbul, Turkey, Türkiye, 16 Mayıs 2003, ss.840-843

2002

2002

FROM AUDITORY EVENT-RELATED OSCILLATIONS TO NEUROPSYCHOLOGICAL PERFORMANCE: PREDICTABILITY

KARAKAŞ S., KAFADAR H., BEKÇİ B., ERZENGİN Ö. U.

13th International Conference on Biomagnetism, Jena, Almanya, 10 - 14 Ağustos 2002, cilt.1, ss.290

2002

2002

Early ’xxsensory’xx gamma represents the integration of bottom-up and top-down processing

KARAKAŞ S., KAFADAR H., ERZENGİN Ö. U.

11th World Congress of theInternational Organization of Psychophysiology, CUBEC, Kanada, 29 Temmuz - 03 Ağustos 2002, cilt.45, ss.35-36

2000

2000

AUDITORY INFORMATION PROCESSING DURING SLEEP STAGES 1-4 AND REM

KARAKAŞ S., AYDIN H., KAFADAR H., ÇAKMAK E. D. , IRAK M., ERZENGİN Ö. U. , et al.

Brain-Machine 2000 Workshop, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2000, cilt.1, ss.141-148

1998

1998

Early gamma response is sensory in origin: a case of bottom-up with top-down processing

KARAKAŞ S., Başar E., ERZENGİN Ö. U. , KAFADAR H.

British Psychophyiology Society Proceedings of the 26th Annual Scientifiic Meeting, Londrina, Brezilya, 16 - 18 Aralık 1998, cilt.14, ss.173-193

2000

2000

The effect of divided and focused attention on event-related potentials and oscillations

IRAK M., KARAKAŞ S., ERZENGİN Ö. U.

10th World Congress of theInternational Organization of Psychophysiology, Sidney, Avustralya, 8 - 13 Şubat 2000, cilt.35, ss.61-75

1999

1999

Course in SPSS 7.51 and its use in statistical analysis

ERZENGİN Ö. U. , IRAK M., KARAKAŞ S.

2nd International Symposium on Neurophysiological and Neuropsychological Assessment of Mental and Behavioral Disorders, Bursa, Türkiye, 12 - 15 Ekim 1999

1999

1999

Dikkatin Olay İlişkili Potansiyel ve Osilasyonlara Etkisi

IRAK M., KARAKAŞ S., ERZENGİN Ö. U.

16. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG - EMG Kongresi, Kayseri, Türkiye, 3 - 05 Haziran 1999, cilt.1, ss.63

Kitap & Kitap Bölümleri

2000

2000

Bellek bataryası: Beyin / biliş ilişkisini belirlemede nöropsikolojik testler

KARAKAŞ S., BEKÇİ B., KAFADAR H., IRAK M., ERZENGİN Ö. U.

Multidisipliner yaklaşımla beyin ve kognisyon, Sirel Karakaş, Hamdullah Aydın, Çiğdem Özesmi, Editör, ANKARA ÇİZGİ TIP, Ankara, ss.61-70, 2000


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 8

h-indeksi (WOS): 1