Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HİLMİ ZİYA ÜLKEN’İN AHLAK GÖRÜŞÜ: AŞK AHLAKI

Türkish Studies, cilt.13, sa.26, ss.811-827, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nasîruddîn Tûsî’nin Ahlâk Felsefesinde Mutluluk Kavramı

Tabula rasa FelsefeTeoloji, sa.29, ss.141-158, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AVRUPA VE TÜRK AYDINLANMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

tabula rasa felsefeteoloji, sa.28, ss.59-70, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Düşüncesinin Önemli Aydınlarından Ahmet Mithat Efendi’nin Toplum Felsefesi Açısından Bir Hikâye İncelemesi: “Felsefe-i Zenan”

Sdü Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.44, ss.80-88, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İftira Bir “Kötülük”tür ve “İnsanlık Suçu”dur!

Marife-Bilimsel Birikim- Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.23-38, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ALİ FUAD BAŞGİL’DE İRADE TERBİYESİ-AHLAK EĞİTİMİ Ali Fuad Başgil’s “Education of Will” – “Education of Moral”

Journal Of History School-Tarih Okulu Dergisi, cilt.10, ss.1-17, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dostluk (Philia) nedir?

T.C. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi (FEF Journal), ss.64-91, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Badiou: Aşkın Yeniden İcadı

Asos Journal: The Journal of Academic Social Science, sa.8, ss.436-444, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahlak Felsefesi Öğretimine Yeni Bir Bakış

tabula rasa felsefeteoloji, ss.53-62, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ALAIN BADIOU’NUN İNSAN HAKLARI ELEŞTİRİSİ

Journal Of History School, cilt.7, ss.1-9, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sofistler Sofist miydi?

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, sa.12, ss.163-178, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kötülük Probleminden Schopenhauer Kötümserliğine

tabula rasa felsefeteoloji, cilt.1, sa.25, ss.99-108, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihsel Olarak Kötülük Problemi ve Çözüm Yolu Olarak Teodise

FLSF (Süleyman Demirel Üniveristesi Felsefe Bölümü Dergisi), cilt.1, sa.5, ss.81-99, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İbn Miskeveyh’in Fazilet Anlayışı

International Aegean Symposium On Innovative İnterdisciplinary Scientific Researches-II, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.16-22

Schopenhauer Felsefesinde Merhamet Kavramı

International Aegean Symposium On Innovative İnterdisciplinary Scientific Researches-II, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.31-37

Platon’un Devlet’ini Badiou’nun Yeniden İşlemesi

International Aegean Symposium On Innovative İnterdisciplinary Scientific Researches-II, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.23-30

Bauman ve Postmodern Etik

IV. International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2019, ss.70-71

Etik Alanda Önemli Bir Kavram Olarak Altruizm (Özgecilik- Diğerkamlık)

IV. International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Türkiye, 19 Ekim 2019, ss.71

Badiou ve Kötülük Problemi

IV. International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2019, ss.69

Türk Düşüncesinde filozof ’xxDeli Filozof’xx mudur?

Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Afyonkarahisar, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018

Aşk Ahlakı’na Eren Bir Münevver: Hilmi Ziya Ülken

UluslararasıTürk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Afyonkarahisar, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018

Is A Humanist Environment Ethics Possible?

6th ASM International Congress of Agriculture and Environment / 2018, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.50-51

Martin Buber’in Ben-O ve Ben-Sen Temel Kelimelerinden Hareketle Oluşturduğu İlişki-DiyalogFelsefesinin Eğitim Alanına Yansımaları

II. International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018), Afyon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, ss.140-141

İnsan Hakları Eğitimi

ECSAC-EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018

Çağımızın Ahlak Bunalımına Çözüm Yolu Olarak Değerler Eğitimi

ECSAC-EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018, ss.78-79

The Importance of the Concept of Tolerance as an ImportantValue in Our Tradition / Geleneğimizde Önemli Bir Değer Olarak Hoşgörü Kavramının Önemi

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.638-641

Environmental Ethics as a Mandatory Value to be Sustained / Sürdürülmesi Zorunlu Bir Değer Olarak Çevre Etiği

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.436-437

The Importance of Justice in the Formation and Sustainability of the State and Social Order / Devlet ve Toplum Düzeninin Oluşumu ve Sürdürülebilirliğinde Adaletin Önemi

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.429-430

“Is Man Free?/İnsan Özgür müdür?”,

II. International Symposium on New Trends İn Social and Liberal Sciences, Barcelona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017

Yeni Bir Etik Yaklaşım Olarak Hakikat(ler) Etiği

2. ULUSLARARASI DAVRAZ KONGRESİ, Isparta, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014, ss.2193-2205

İnsan Hakları İnsanın Değeri ile Hukuk Arasındaki İlişki

Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, ss.2166-2173

Kitap & Kitap Bölümleri

Arthur Schopenhauer’in Metafizik Görüşü

METAFİZİK: FİLOZOFLARIN METAFİZİK SİSTEMLERİ, A. Kadir Çüçen, Editör, Sentez Yayıncılık, Bursa, ss.472-498, 2019

İnsan Özgür müdür? Is Man Free?

NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES-2, Prof. Dr. Zafer Gölen Doç. Dr. İbrahim Serbestoğlu, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.285-304, 2017

Environmental Destruction as a Philosophical Problem

New Horizons in Philosophy and Sociology, Hülya YALDIR Güncel ÖNKAL, Editör, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, ss.147-162, 2017

Alain Badiou ve Etik

Çağdaş Fransız Felsefesinde Etik, Urhan V., Editör, Hece Yayınevi, Ankara, ss.211-268, 2016

The Meaning of Life According to Schopenhauer

Current Topics in Social Sciences, Hülya YALDIR-Recep EFE-Elżbieta ZUZAŃSKA-ŻYŚKO-Mehmet ARSLAN, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.138-146, 2016

The Meaning of Life According to Schopenhauer

Current Topics in Social Sciences, Hülya Yaldır-Recep Efe-Elzbieta Zuzanska-Zysko-Mehmet Arslan, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.138-146, 2016

Alain Badiou ve Etik

Çağdaş Fransız Felsefesinde Etik, Prof. Dr. Veli URHAN, Editör, Hece Yayınları, Ankara, ss.211-268, 2016

Human Philosophy: Philosophical Anthropology of Max Scheler

Current Topics in Social Sciences, Hülya YALDIR Recep EFE Elżbieta ZUZAŃSKA-ŻYŚKO Mehmet ARSLAN, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.219-229, 2016