Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HİLMİ ZİYA ÜLKEN’İN AHLAK GÖRÜŞÜ: AŞK AHLAKI

Türkish Studies, cilt.13, ss.811-827, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İftira Bir “Kötülük”tür ve “İnsanlık Suçu”dur!

Marife-Bilimsel Birikim- Dergisi, cilt.18, ss.23-38, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ALİ FUAD BAŞGİL’DE İRADE TERBİYESİ-AHLAK EĞİTİMİ Ali Fuad Başgil’s “Education of Will” – “Education of Moral”

Journal Of History School-Tarih Okulu Dergisi, cilt.10, ss.1-17, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dostluk (Philia) nedir?

T.C. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi (FEF Journal), ss.64-91, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Badiou: Aşkın Yeniden İcadı

Asos Journal: The Journal of Academic Social Science, ss.436-444, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahlak Felsefesi Öğretimine Yeni Bir Bakış

tabula rasa felsefeteoloji, ss.53-62, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ALAIN BADIOU’NUN İNSAN HAKLARI ELEŞTİRİSİ

Journal Of History School, cilt.7, ss.1-9, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Importance of the Concept of Tolerance as an ImportantValue in Our Tradition / Geleneğimizde Önemli Bir Değer Olarak Hoşgörü Kavramının Önemi

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.638-641

The Importance of Justice in the Formation and Sustainability of the State and Social Order / Devlet ve Toplum Düzeninin Oluşumu ve Sürdürülebilirliğinde Adaletin Önemi

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.429-430

Environmental Ethics as a Mandatory Value to be Sustained / Sürdürülmesi Zorunlu Bir Değer Olarak Çevre Etiği

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.436-437

Kitap & Kitap Bölümleri

Environmental Destruction as a Philosophical Problem

New Horizons in Philosophy and Sociology, Hülya YALDIR Güncel ÖNKAL, Editör, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, ss.147-162, 2017

İnsan Özgür müdür? Is Man Free?

NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES-2, Prof. Dr. Zafer Gölen Doç. Dr. İbrahim Serbestoğlu, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.285-304, 2017

Alain Badiou ve Etik

Çağdaş Fransız Felsefesinde Etik, Urhan V., Editör, Hece Yayınevi, Ankara, ss.211-268, 2016

The Meaning of Life According to Schopenhauer

Current Topics in Social Sciences, Hülya YALDIR-Recep EFE-Elżbieta ZUZAŃSKA-ŻYŚKO-Mehmet ARSLAN, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.138-146, 2016

Human Philosophy: Philosophical Anthropology of Max Scheler

Current Topics in Social Sciences, Hülya YALDIR Recep EFE Elżbieta ZUZAŃSKA-ŻYŚKO Mehmet ARSLAN, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.219-229, 2016