Publications & Works

Articles Published in Other Journals

HİLMİ ZİYA ÜLKEN’İN AHLAK GÖRÜŞÜ: AŞK AHLAKI

Türkish Studies, vol.13, no.26, pp.811-827, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nasîruddîn Tûsî’nin Ahlâk Felsefesinde Mutluluk Kavramı

Tabula rasa FelsefeTeoloji, no.29, pp.141-158, 2018 (Other Refereed National Journals)

AVRUPA VE TÜRK AYDINLANMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

tabula rasa felsefeteoloji, no.28, pp.59-70, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türk Düşüncesinin Önemli Aydınlarından Ahmet Mithat Efendi’nin Toplum Felsefesi Açısından Bir Hikâye İncelemesi: “Felsefe-i Zenan”

Sdü Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.44, pp.80-88, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İftira Bir “Kötülük”tür ve “İnsanlık Suçu”dur!

Marife-Bilimsel Birikim- Dergisi, vol.18, no.1, pp.23-38, 2018 (Other Refereed National Journals)

ALİ FUAD BAŞGİL’DE İRADE TERBİYESİ-AHLAK EĞİTİMİ Ali Fuad Başgil’s “Education of Will” – “Education of Moral”

Journal Of History School-Tarih Okulu Dergisi, vol.10, pp.1-17, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dostluk (Philia) nedir?

T.C. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi (FEF Journal), pp.64-91, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Badiou: Aşkın Yeniden İcadı

Asos Journal: The Journal of Academic Social Science, no.8, pp.436-444, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ahlak Felsefesi Öğretimine Yeni Bir Bakış

tabula rasa felsefeteoloji, pp.53-62, 2014 (Other Refereed National Journals)

ALAIN BADIOU’NUN İNSAN HAKLARI ELEŞTİRİSİ

Journal Of History School, vol.7, pp.1-9, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sofistler Sofist miydi?

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.12, pp.163-178, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kötülük Probleminden Schopenhauer Kötümserliğine

tabula rasa felsefeteoloji, vol.1, no.25, pp.99-108, 2012 (Other Refereed National Journals)

Tarihsel Olarak Kötülük Problemi ve Çözüm Yolu Olarak Teodise

FLSF (Süleyman Demirel Üniveristesi Felsefe Bölümü Dergisi), vol.1, no.5, pp.81-99, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İbn Miskeveyh’in Fazilet Anlayışı

International Aegean Symposium On Innovative İnterdisciplinary Scientific Researches-II, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.16-22

Schopenhauer Felsefesinde Merhamet Kavramı

International Aegean Symposium On Innovative İnterdisciplinary Scientific Researches-II, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.31-37

Platon’un Devlet’ini Badiou’nun Yeniden İşlemesi

International Aegean Symposium On Innovative İnterdisciplinary Scientific Researches-II, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.23-30

Bauman ve Postmodern Etik

IV. International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2019, pp.70-71

Etik Alanda Önemli Bir Kavram Olarak Altruizm (Özgecilik- Diğerkamlık)

IV. International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 19 October 2019, pp.71

Badiou ve Kötülük Problemi

IV. International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2019, pp.69

Türk Düşüncesinde filozof ’xxDeli Filozof’xx mudur?

Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 November 2018

Aşk Ahlakı’na Eren Bir Münevver: Hilmi Ziya Ülken

UluslararasıTürk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 November 2018

Is A Humanist Environment Ethics Possible?

6th ASM International Congress of Agriculture and Environment / 2018, Antalya, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.50-51

Martin Buber’in Ben-O ve Ben-Sen Temel Kelimelerinden Hareketle Oluşturduğu İlişki-DiyalogFelsefesinin Eğitim Alanına Yansımaları

II. International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018), Afyon, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.140-141

İnsan Hakları Eğitimi

ECSAC-EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018 Sustainable Development

Çağımızın Ahlak Bunalımına Çözüm Yolu Olarak Değerler Eğitimi

ECSAC-EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018, pp.78-79

The Importance of the Concept of Tolerance as an ImportantValue in Our Tradition / Geleneğimizde Önemli Bir Değer Olarak Hoşgörü Kavramının Önemi

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.638-641

Environmental Ethics as a Mandatory Value to be Sustained / Sürdürülmesi Zorunlu Bir Değer Olarak Çevre Etiği

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.436-437

The Importance of Justice in the Formation and Sustainability of the State and Social Order / Devlet ve Toplum Düzeninin Oluşumu ve Sürdürülebilirliğinde Adaletin Önemi

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.429-430

“Is Man Free?/İnsan Özgür müdür?”,

II. International Symposium on New Trends İn Social and Liberal Sciences, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017

Yeni Bir Etik Yaklaşım Olarak Hakikat(ler) Etiği

2. ULUSLARARASI DAVRAZ KONGRESİ, Isparta, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.2193-2205

İnsan Hakları İnsanın Değeri ile Hukuk Arasındaki İlişki

Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.2166-2173 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Arthur Schopenhauer’in Metafizik Görüşü

in: METAFİZİK: FİLOZOFLARIN METAFİZİK SİSTEMLERİ, A. Kadir Çüçen, Editor, Sentez Yayıncılık, Bursa, pp.472-498, 2019

İnsan Özgür müdür? Is Man Free?

in: NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES-2, Prof. Dr. Zafer Gölen Doç. Dr. İbrahim Serbestoğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.285-304, 2017

Environmental Destruction as a Philosophical Problem

in: New Horizons in Philosophy and Sociology, Hülya YALDIR Güncel ÖNKAL, Editor, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, pp.147-162, 2017

Alain Badiou ve Etik

in: Çağdaş Fransız Felsefesinde Etik, Urhan V., Editor, Hece Yayınevi, Ankara, pp.211-268, 2016

The Meaning of Life According to Schopenhauer

in: Current Topics in Social Sciences, Hülya YALDIR-Recep EFE-Elżbieta ZUZAŃSKA-ŻYŚKO-Mehmet ARSLAN, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.138-146, 2016

The Meaning of Life According to Schopenhauer

in: Current Topics in Social Sciences, Hülya Yaldır-Recep Efe-Elzbieta Zuzanska-Zysko-Mehmet Arslan, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.138-146, 2016

Alain Badiou ve Etik

in: Çağdaş Fransız Felsefesinde Etik, Prof. Dr. Veli URHAN, Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.211-268, 2016

Human Philosophy: Philosophical Anthropology of Max Scheler

in: Current Topics in Social Sciences, Hülya YALDIR Recep EFE Elżbieta ZUZAŃSKA-ŻYŚKO Mehmet ARSLAN, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.219-229, 2016