Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Undergraduate

  Suleyman Demirel University, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Turkey

 • 2002 - 2007 Doctorate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2000 - 2002 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  TÜRKİYE'DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE HİZMET ETKİNLİĞİ VE EĞİTİM İLİŞKİSİ: ALAN ARAŞTIRMASI VE BİR MODEL ÖNERİSİ

  Suleyman Demirel University, Sdü-Sbe, Kamu Yönetimi

 • 2002 Postgraduate

  SEÇMEN DAVRANIŞNIN SOSYO EKONOMİK BOYUTU VE SEÇMEN DAVRANIŞINDA MESLEĞİN ETKİLERİ (ISPARTA ÖRNEĞİ), Sustainable Development

  Suleyman Demirel University, Sdü-Sbe, Kamu Yönetimi