Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Stabilization of clayey subgrade with waste pumice for road infrastructure

SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS, cilt.22, sa.5, ss.583-590, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Suction and Swell Characteristics of Compacted Clayey Soils

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.39, sa.2, ss.747-752, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prediction of Swelling Potential and Pressure in Compacted Clay

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.37, sa.6, ss.1535-1546, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kum Zeminlerde İlave Düşey Gerilmenin Derinlikle Değişiminin FarklıYöntemlerle İncelenmesi

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.1327-1336, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki Ankrajlı Çelik Palplanş Sisteminin Optimum Tasarımı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.34-50, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TEMEL OTURMA HESAPLARINDA GELENEKSEL YÖNTEM VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.136-144, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kompaksiyon Yönteminin Kohezyonlu Zeminlerin Serbest Basınç Mukavemetine Etkisi

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.250-257, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bahçe-Nurdağ (Fevzipaşa) Varyantı Tünel Geçişi Yapısal Tasarım İncelemesi

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Killi Zeminlerin Su Muhtevası ile Serbest Basınç Mukavemeti Arasındaki İlişki

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.1-9, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of construction waste to engineering properties of high plasticity clay soil

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.23, sa.3, ss.250-253, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Multiple Regression Model for the Prediction of Unconfined Compressive Strength of Jet Grout Columns

Procedia Earth and Planetary Science, cilt.15, ss.299-303, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jet Grout Yönteminin Zemin İyileştirmesine Katkısının ve Bu Yöntemde Kullanılan Parametrelerin Etkilerinin İrdelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.22-26, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mavikent-Isparta Örneğinde Mikrobölgeleme Çalışmaları için Yerel Zemin Koşullarının Belirlenmesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.14, sa.1, ss.46-54, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mavikent Isparta örneğinde sismik mikrobölgeleme çalışmaları için yerel zemin koşullarının belirlenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.46-54, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İki Ankrajlı Çelik Palplanş Duvarın Deplasmanı Üzerine Ankraj Konumunun Etkisi

International Aegean Symposiums on İnnovation TechnologiesEngineering, İzmir, Türkiye, 15 - 16 Şubat 2020, ss.64-73

Kum Zeminlerde İlave Düşey Gerilme Artışına Temel Boyutu ve Zemin Özelliklerinin Etkisi

III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışma Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, ss.183

Multiple Regression Model for the Prediction of Unconfined Compressive Strength of Jet Grout Columns

1st World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 7 - 11 Eylül 2015, cilt.15, ss.299-303 identifier

Doğal ve Bentonit Katkılı Killerde Emme -Şişme Davranışı

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 15. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2014, cilt.1, ss.273-282

Effects of Layer Depth on Engineering Properties of Compacted Soil Samples

2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineerin, 23 - 25 Mayıs 2013

Değişim Programlarının Genel Yapısı, İşleyişi ve Kazandırdıkları

İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2011

Yaşam Boyu Öğrenme ve Avrupa Birliği’xxnin Yaşam Boyu Öğrenme Programları

1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 06 Kasım 2009 - 07 Kasım 2008

A determination to suction capacity of clay with an empirical method

1st International Conference on Geotechnical Engineering Education and Training, SINAIA, Romanya, 12 - 14 Haziran 2000, ss.421-424 identifier