Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Arap Edebiyatında Tarihi Romanın Ortaya Çıkışında Milliyetçilik Düşüncesinin Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.22, ss.185-202, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İMÎLÎ NASRULLAH’IN KISA HİKÂYECİLİĞİ

Süleyman Demirel ÜNiversitesi İlahiyat fakültesi, sa.29, ss.197-209, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri