Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Serum levels of allopregnanolone in migraine patients: A case–control study

Indian Journal of Health Sciences and Biomedical Research KLEU, cilt.14, sa.1, ss.137-140, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The investigation of open hand injury patients presenting to emergency department

Journal of Health Sciences and Medicine, cilt.1, sa.4, ss.75-80, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Demographic characteristics surgical approaches and outcomes of 1872 patients with head trauma

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.4, ss.127-132, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emergency service admissions of patients with burn injury

Journal of Clinical and Experimental Investigations, cilt.4, sa.3, ss.285-288, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Factors Affecting Cost of Geriatric Patients Admitted tothe Emergency Department

THE JOURNAL OF ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE, cilt.12, sa.3, ss.134-138, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mean Platelet Volume Levels in Patients With Burn Injury

PARIPEX-INDIAN JOURNAL OF RESEARCH, cilt.2, sa.8, ss.187-189, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AKUT KORONER SENDROM İÇİN ATİPİK BİRPREZENTASYON ATEŞ

BOZOK TIP DERGİSİ, cilt.3, sa.1, ss.76-78, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzole Travmatik İntraventriküler Hemoraji olgu sunumu

Smyrna Tıp Dergisi, sa.2, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cough Induced Rib Fracture A Very Rare Case

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.3, sa.2, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Paraparezi Metoklopramide Bağlı Nadir Bir Semptom mu

ACİL TIP OLGU SUNUMLARI DERGİSİ, cilt.2, sa.2, ss.42-44, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acil Servise Başvuran Pestisit Zehirlenmelerinin Değerlendirilmesi

AKADEMİK ACİL TIP DERGİSİ, cilt.8, sa.4, ss.33-37, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deli Bal İle Hepatotoksisite

TURKISH JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.9, sa.2, ss.84-86, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ACİL SERVİSTE HİPOTERMİK HASTALARA YAKLAŞIM

TÜRK KARDİYOLOJİ SEMİNERLERİ, cilt.5, sa.4, ss.476-480, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acil serviste baş ağrısına yaklaşım

SDÜ TIP DERGİSİ, cilt.11, sa.4, ss.34-39, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acil servise başvuran intoksikasyon olgularının geriye dönük analizi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.4, ss.7-9, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Case Report of Aortic Dissection

6th Eurasian Congress On Emergency Medicine, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018

Bir Aydır Devam Eden Non Travmatik Sağ Diz Ağrısı Yabancı Cisim

14. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018

BAŞAĞRISI GÜNCELLEMELERİ

13 th Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2017

Allopregnanolon Migren Tanısında Yeni Bir Umut

9th Asian Conference of Emergency Medicine, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2017

En Kritik Göz Acilleri

12th Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Kasım 2016

Beyin BT si Geliş ve TakibindeNormal Olan Hastada SAK

12th Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Kasım 2016

Akciğer Dışı Tüberküloz Olgusu Tüberküloz Peritoniti

12th Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Kasım 2016

ACUTE PERICARDITIS MIMICKING ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

IV. AVRASYA ACİL TIP KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2014

CENTRAL PONTINE MYELINOLYSIS

IV. AVRASYA ACİL TIP KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2014

NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME

IV.AVRASYA ACİL TIP KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2014

A RARE CAUSE OF İNTESTİNAL OBSTRUCTİON ABDOMİNAL AORTİC ANEURYSM

IV. AVRASYA ACİL TIP KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2014

Use of Mean Platelet Volume Levels In Throbosis Patients AS A Diagnostic Criteria.

10. ulusal-(1st intercontinentalemergency medicine congress) acil tıp kongresi, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2014

Brain Natriüretic Peptide Is The New Indicator Of Brain Edema

2nd EurAsian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2010, cilt.3, ss.167-171

Daima Patolojik mi

5. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 29 Ekim 2009 - 01 Kasım 2011

Gossipibom Acilde Gözden Kaçabilen Nadir Durum

VII. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2011

Öksürüğe Bağlı Kosta Kırığı

VII. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2011, cilt.3

Deli Bal İle Hepatotoksisite

1st Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2008, cilt.9, ss.84-86

Toplu Zehirlenme Vakası Salmonella

1st Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2008

Ciddi Hiperkalemiye Bağlı Sinüs Arresti

1st Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2008

The Osborn J wave in hypothermia case report

16. Annual Meeting Mediterranian Association of Cardiology and Cardiac Surgery, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2004, cilt.7, ss.86

Kitap & Kitap Bölümleri

Endokrin Aciller/ Hipertroidizm ve Tiroid Fırtınası

Tintinalli Acil Tıp Kapsamlı Bir Çalışma Klavuzu, Alzamani Mohammad Idrose, Editör, Nobel Tıp, ss.1447-1453, 2013

Endokrin Aciller/ Hipotroidizm ve Miksödem Krizi

Tintinalli Acil Tıp Kapsamlı Bir Çalışma Klavuzu, BECEREN Nesrin Gökben , Editör, Nobel Tıp, ss.1444-1447, 2013