Publications & Works

Articles Published in Other Journals

KIRSAL ALANDA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TKDK’DAN HİBE ALAN KADINLAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.30, pp.902-920, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

SEÇMENİN SİYASAL REKLAMLARA YAKLAŞIMI: ŞÜPHECİLİK BAKIMINDAN KUŞAKLAR ARASI BİR İNCELEME

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, pp.943-963, 2019 (Other Refereed National Journals)

KKTC Cumhuriyeti Demokrasisinin Samuel Huntington’un İki El Değiştirme Testi Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, pp.1104-1112, 2017 (Other Refereed National Journals)

X ve Y Kuşaklarının Siyasal Davranışında Sosyal Medyanın Etkisi, Gaziosmanpaşa İlçesinde Bir Değerlendirme

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.29, pp.85-112, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEMOKRASİSİNİN SAMUEL HUNTINGTON’IN İKİ EL DEĞİŞTİRME TESTİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, vol.13, pp.1104-1112, 2017 (International Refereed University Journal)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEMOKRASİSİNİN SAMUEL HUNTINGTON’IN İKİ EL DEĞİŞTİRME TESTİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, vol.13, pp.1104-1112, 2017 (International Refereed University Journal)

Yeni Medyanın Siyasal İletişim Aracı Olarak Kullanımı: Siyasal Partilerin Resmi Web Sitelerine Yönelik Bir Araştırma

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.5, no.1, pp.148-173, 2017 (Other Refereed National Journals)

Termal Kent Sandıklı nın Markalaşması ve Medya

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, vol.12, no.28, pp.225-242, 2016 (International Refereed University Journal)

Termal Kent Sandıklı nın Markalaşması ve Medya

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.12, no.28, pp.225-242, 2016 (Other Refereed National Journals)

Termal Kent Sandıklı nın Markalaşması ve Medya

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, vol.12, no.28, pp.225-242, 2016 (International Refereed University Journal)

Yerel Seçimlerde Aday İmajı 30 Mart 2014 Yerel SeçimleriÖncesinde Isparta Seçmeni Üzerine Bir Araştırma

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.2, pp.27-50, 2014 (Other Refereed National Journals)

Geleneksel Tatların Yöresel Tatlarla Buluşmasına Bir Örnek "Gül Sarması"

Akdeniz Sanat Hakemli Dergi, vol.6, no.11, pp.56-64, 2013 (National Refreed University Journal)

Yerel Medyada Kadın Adaylar

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.4, no.8, pp.14-38, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kadının Siyasal Katılımı ve Kota Uygulamaları

SDÜ Vizyoner Dergisi, vol.3, no.4, pp.56-79, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yerel Yönetimde Kadın Temsili Isparta İli Örneği

SDÜ Vizyoner Dergisi, vol.2, no.1, pp.16-40, 2010 (Other Refereed National Journals)

Postmodern Anlayışta Siyaset ve Kimlik

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi idari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.3, pp.369-386, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Isparta İli Afet (Kriz) Yönetim Yapılanması Üzerine Bir Çalışma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi Dergisi, vol.12, no.3, pp.147-162, 2007 (Other Refereed National Journals)

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ GEÇİŞLE VE ÖSS PUANI İLE GELEN ÖĞRENCİLERİN GENEL BAŞARI ORANLARININ KARŞILAŞTIRMASI

SDÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.369-377, 2005 (Other Refereed National Journals)

İşletmelerde İnsangücü Verimliliğinin Artırılmasında Örgüt İçi İletişimin Rolü

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.2, pp.171-185, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Radyo ve Televizyon Alanında Düzenleyici Ve Denetleyici Kurulların Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 5 - 07 June 2020, pp.19

Siyasal İletişim Tekniği Olarak Siyasal Reklamlar ve Kitle İletişim Araçlarının Etkisi

6. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, asoscongress, Antalya/Alanya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.630-639

Siyasi, Dini ve İdeolojik Kimliklere Göre Sosyal Medyanın Önem ve Anlamı

International Conferenceon Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18) June 27-28, 2018 /Bandirma - Turkey, Bandırma/Çanakkale, 27 - 28 June 2018, pp.136

Gençlerin Kişilik Özellikleri Bağlamında Cep Telefonunun Anlam ve Önemi

International Conferenceon Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), Bandırma/ Çanakkale, Turkey, 27 - 28 June 2018, pp.116

Kamuyu Bilgilendirmede Yeni Trend Sosyal Medya: İlçe Belediye Başkanları Üzerine Bir Araştırma

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES-2018),1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.172

KKTC Demokrasisinin Samuel Huntıngton’ın “Two Turnover Test” Modeli Doğrultusunda Değerlendirilmesi

International Congress On Management Economics And Business - ICMEB’17, Zonguldak, Turkey, 7 - 09 September 2017, pp.224

Yeni İletişim Teknolojileri Ve Sürdürülebilirlik Açısından Yerel Gazetelerde Değişim Ve Yöndeşme

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.602-603 Sustainable Development

Meslek Yüksekokulları’nda Trimester Uygulaması ve Isparta Teknik Bilimler MYO Örneği Üzerinden Değerlendirme

UMYOS 2017, VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Bosnia, Bosnia And Herzegovina, 18 May - 20 October 2017

Siyasal Reklamlarda Kadın Adayların Temsili

UMYOS 2017 6. International Vacational Schools Sympozium, Bosnia, Bosnia And Herzegovina, 18 May - 20 October 2017

WOMEN S REPRESENTATION IN TURKISH POLITICAL LIFE A STUDY INTO THE WAYS OF NOMINATION OF POLITICAL PARTIES FOR GENERAL ELECTIONS OF 2015

IX. European Conference on Social and Behavioral SciencesParis, France – February 3-6, 2016, Paris, France, 3 - 06 February 2016 Sustainable Development

Süleyman Demirel Democracy And Development Museum Dısplays Traces Of An Era In Turkısh Polıtıcs

IX. European Conference on Social and Behavioral SciencesParis, France – February 3-6, 2016, Paris, France, 3 - 06 February 2016

Evalation of Young Voter Behaviours in the Context of Alienation and Citizenships: SDU Sample

VII. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES,Bucharest, Bucharest, Romania, 11 - 13 June 2015

Sustainable women policies in local administrations Isparta practice

3rd International Symposium on Sustainable Development, May 31 - June 01 2012, Sarajevo, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 31 May - 01 June 2012, vol.1, pp.105-113 Sustainable Development

Isparta’nın Medya Profii

Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Isparta, Turkey, 26 April - 03 May 2010, pp.436-448

Yerel Yönetimde Kadının İkincilliği ve Isparta

Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Isparta, Turkey, 26 April - 03 May 2010

Books & Book Chapters

Radyo ve Televizyon Alanında Düzenleyici Ve Denetleyici Kurulların Bağımsızlığı Üzerine Karşılaştırılmalı Bir Analiz Ve RTÜK

in: İnsani ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Zafer Gölen, Sevilay Özer, Editor, IVPE, Cetinje, pp.197-217, 2020

SÜLEYMAN DEMİREL DEMOCRACY AND DEVELOPMENT MUSEUM” DISPLAYS TRACES OF AN ERA IN TURKISH POLITICS

in: Recent Developmants in Arts, Zbigniew Bialas, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Editor, E-BWN, Bialystok, pp.134-141, 2017

Women’s Representation In Turkish Political Life – A Study Into The Ways Of Nomination OfPolitical Parties For General Elections Of 2015

in: Research and Development on Social Sciences,, Rasim Yilmaz, Mehmet Ali Icbay, Hasan Arslan, Editor, E-BWN, Bialystok, pp.339-345, 2017

The Contribution of Turkish Republic Citizent Living in The EU to The Results of Presidential Election in 2014

in: Research on Cultural Studies, Mehmet Ali İçbay, Hasan Arslan, Francessco Sidoti, Editor, Peter Lang, Frankfurt, pp.161-173, 2016

Sosyal Medya Siyaset ve Kadın: Kadın Siyasetç Bağlamında Bir Gözlem

in: Kamu Yönetiminde Sosyal Medya, Handan Ertaş, Editor, palet yayınları, Konya, 2015

Haberde Cinsiyetçilik ve Kadın Adaylar

in: Toplumsal Cinsiyet ve Medya, Huriye Kuruoğlu/ Bermal Aydın, Editor, Detay, Ankara, pp.68-97, 2014

Cumhuriyet Döneminde Isparta da Yayımlanan Gazete ve Dergiler

in: Geçmişten Günümüze Isparta, Hüseyin Gül,, Editor, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Isparta, 2009