Yeni Medyanın Siyasal İletişim Aracı Olarak Kullanımı: Siyasal Partilerin Resmi Web Sitelerine Yönelik Bir Araştırma


ÇAĞLAR N., KÖKLÜ P. H.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.5, no.1, pp.148-173, 2017 (Peer-Reviewed Journal)