Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Restless Legs Syndrome and Poor Sleep Quality in Obese Children and Adolescents

Journal of clinical research in pediatric endocrinology, vol.10, pp.131-138, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Psychiatric Comorbidity in Adolescents with Obesity

29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 2 - 05 May 2019 Sustainable Development

The maternal affective temperament traits of obese adolescents: a case-control study.

29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 2 - 05 May 2019

Bir Pediatrist Annenin İmtihanr Kawasaki Hastalığı

4, Genç Pediatristler Kongresi30 Kasrm -02 Aralık 2018 Hilton Bosphorus Otel, isfanbul, Turkey, 30 November - 02 December 2018

Steatozu Olan Obez Erkeklerin Pubertal Durumu ve Gonodal Fonksiyonları

XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Steatozu Olan Obez Erkeklerin Pubertal Durumu ve Gonadal Fonksiyonları

XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Romatolojik hastalıkları taklit eden bir durum: Spondiloepifizyal displazi tarda

18. Ulusal Romatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017, vol.9, pp.77

ASSESSMENT OF RESTLESS LEGS SYNDROME DEVELOPMENT AND POOR SLEEP QUALITY IN NON-ANEMIC CHILDREN WITH VITAMIN D DEFICENCY

2017h International Meeting of Pediatric Endocrinology, Washington, Kiribati, 14 - 17 September 2017, vol.88, pp.95

OBEZ ÇOCUKLARDA KÖTÜ UYKU KALİTESİ

53.TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 15 - 19 May 2017, vol.1, pp.25-26

2017 YILLIK (KEMİK-ADRENAL-BÜYÜME)

21.ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 - 30 April 2017

Vitamin mineral and nutritional supplementation in children aged 6 18 years

ESPGHAN 48th Annual meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, 6 - 09 May 2015

Relationship of body mass index with dairy products consumption and physical activity in school children

ESPGHAN 48th Annual meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, 6 - 09 May 2015

Undernutrition status of schoolchildren A cross sectional study in the southern region of Turkey

ESPGHAN 48th Annual meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, 6 - 09 May 2015 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Kardiyovasküler Hastalıklar Ve Endokrin Sistem

in: KRONİK HASTALIKLAR VE ENDOKRİN SİSTEM, YUSUF KENAN HASPOLAT ZERRİN ORBAK TEOMAN AKÇAY, Editor, Orient Yayınları, Ankara, pp.239-257, 2020

GESTASYONEL GLUKOZ METABOLİZMASI (İNSÜLİN DİRENCİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ)

in: YENİDOĞAN DÖNEMİ ENDOKRİN HASTALIKLAR-I, PROF. DR. YUSUF KENAN HASPOLAT DOÇ. DR. SABAHATTİN ERTUĞRUL DOÇ. DR. TEOMAN AKÇAY, Editor, Orient Yayınları, Ankara, pp.297-309, 2020

ÜROGENİTAL ve GENİTAL GELİŞ İM BOZUKLUKLARI

in: YENİDOĞAN DÖNEMİ ENDOKRİN HASTALIKLAR-II, PROF. DR. YUSUF KENAN HASPOLAT DOÇ. DR. SABAHATTİN ERTUĞRUL DOÇ. DR. TEOMAN AKÇAY, Editor, Orient Yayınları, Ankara, pp.299-315, 2020

ANNE VE BEBEKTE TİROİD HORMON DİRENCİ

in: YENİDOĞAN DÖNEMİ ENDOKRİN HASTALIKLAR-II, PROF. DR. YUSUF KENAN HASPOLAT DOÇ. DR. SABAHATTİN ERTUĞRUL DOÇ. DR. TEOMAN AKÇAY, Editor, Orient Yayınları, Ankara, pp.85-93, 2020

OBEZİTENİN PRENATAL ve PERİNATAL BAĞLANTILARI

in: YENİDOĞAN DÖNEMİ ENDOKRİN HASTALIKLAR-I, PROF. DR. YUSUF KENAN HASPOLAT DOÇ. DR. SABAHATTİN ERTUĞRUL DOÇ. DR. TEOMAN AKÇAY, Editor, Orient Yayınları, Ankara, pp.195-207, 2020

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE HİPERKALSEMİ

in: YENİDOĞAN DÖNEMİ ENDOKRİN HASTALIKLAR-II, PROF. DR. YUSUF KENAN HASPOLAT DOÇ. DR. SABAHATTİN ERTUĞRUL DOÇ. DR. TEOMAN AKÇAY, Editor, Orient Yayınları, Ankara, pp.575-587, 2020

Diyabet Nedir ?

in: Çocukluk Çağı Diyabeti Eğitici Rehberi, zehra aycan, Editor, Sağlık Bakanlığı, pp.2-7, 2020 Sustainable Development

Fizik Muayene Kitabı

Sdü Kitapevi Yayınları, Isparta, 2019

BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: FİZİK MUAYENE KİTABI, Prof.Dr. Özgür PİRGON, Editor, S.D.Ü. Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri, Isparta, pp.17-21, 2019

ERGENLİK DEĞERLENDİRİLMESİ

in: FİZİK MUAYENE KİTABI, Prof .Dr. Özgür PİRGON, Editor, S.D.Ü. Kitabevi, Isparta, pp.73-77, 2019

DİYABET VE HİPERLİPİDEMİ

in: ÇOCUK VE ERGENLERDE DİYABETES MELLİTUS, YUSUF KENAN HASPOLAT, GÖKÇE AKTAR, İLYAS KAYA, SERHAT EGE, Editor, Orient Yayınları, Ankara, pp.171-180, 2019 Sustainable Development

PREMATÜR OVARİYAN YETMEZLİK

in: ÇOCUK VE ERGENLERDE GONAD HASTALIKLARI, YUSUF KENAN HASPOLAT, FESİH AKTAR, SERHAT EGE, SALİM BİLİCİ, Editor, ORİENT YAYINLARI, Ankara, pp.731-743, 2019

AMBİGUS GENİTALYA CİNSİYET TANIMLAMASINDA YAKLAŞIM

in: ÇOCUK VE ERGENLERDE ENDOKRİN ACİLLER, YUSUF KENAN HASPOLAT, FESIH AKTAR, İLYAS KAYA, ERKAN BAYSAL, Editor, Orient Yayınları, Ankara, pp.187-197, 2019

DİYABET VE NÖROPATİ

in: ÇOCUK VE ERGENLERDE DİYABETES MELLİTUS, YUSUF KENAN HASPOLAT, GÖKÇE AKTAR, İLYAS KAYA, SERHAT EGE, Editor, Orient Yayınları, Ankara, pp.271-282, 2019 Sustainable Development

DİYABETES İNSİPİDUS

in: ÇOCUK VE ERGENLERDE ENDOKRİN ACİLLER, YUSUF KENAN HASPOLAT, FESIH AKTAR, İLYAS KAYA, ERKAN BAYSAL, Editor, Orient Yayınları, Ankara, pp.31-45, 2019

PSİKOSOSYAL CÜCELİK

in: ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE BÜYÜME, PROF. DR. YUSUF KENAN HASPOLATPROF. DR. ATİLLA BÜYÜKGEBİZDOÇ. DR. İLYAS YOLBAŞYRD. DOÇ. DR. FESİH AKTAR, Editor, Orient Yayınları, Ankara, pp.143-147, 2018

JUVENİL PAGET HASTALIĞI: HEREDİTER HİPERFOSFATAZYA

in: ÇOCUK VE ERGENLERDE KEMİK SAĞLIĞI, PROF. DR. YUSUF KENAN HASPOLATDOÇ. DR. FESİH AKTARDOÇ. DR. MEHMET KÜÇÜKÖNERDOÇ. DR. RECEP TEKİN, Editor, ORİENT YAYINLARI, Ankara, pp.197-201, 2018

ADRENAL YETMEZLİKLER

in: ÇOCUK VE ERGENLERDE SÜRRENAL HASTALIKLAR, PROF. DR. YUSUF KENAN HASPOLATDOÇ. DR. MEHMET KÜÇÜKÖNERDOÇ. DR. RECEP TEKİNDOÇ. DR. FESİH AKTAR, Editor, ORİENT YAYINLARI, Ankara, pp.191-209, 2018

KONJENİTAL HİPOTİROİDİ VE GÖRÜNTÜLEME

in: ÇOCUK VE ERGENLERDE TİROİD HASTALIKLARI, PROF. DR. YUSUF KENAN HASPOLATDOÇ. DR. RECEP TEKİNDOÇ. DR. FESİH AKTARDOÇ. DR. MEHMET KÜÇÜKÖNER, Editor, ORİENT YAYINLARI, Ankara, pp.67-83, 2018

TURNER SENDROMU YÖNETİMİ

in: ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE BÜYÜME, PROF. DR. YUSUF KENAN HASPOLATPROF. DR. ATİLLA BÜYÜKGEBİZDOÇ. DR. İLYAS YOLBAŞYRD. DOÇ. DR. FESİH AKTAR, Editor, Orient Yayınları, Ankara, pp.161-171, 2018

HİPOTİROİDİYE BAĞLI PUBERTE PREKOKS

in: PUBERTESORUNLARI, PROF. DR. YUSUF KENAN HASPOLAT, Editor, ORİENT YAYINLARI, Ankara, pp.17-21, 2017

Erkek Adolesanlarda Hipogonadizm

in: Erkek Adolesan Sorunları, Yusuf Kenan Haspolat, Editor, CİNİUS YAYINLARI, pp.134-139, 2016

Turner Sendromunda Tedavi

in: Adolesanda Büyüme ve Puberte, Yusuf Kenan Haspolat, Editor, CİNİUS YAYINLARI, pp.75-85, 2016

Adolesan Dönemde Büyüme Bozuklukları

in: Adolesanda Büyüme ve Puberte, Yusuf Kenan Haspolat, Editor, CİNİUS YAYINLARI, pp.32-43, 2016

TESTİKÜLER REGRESYON SENDROMU

in: CİNSİYET FARKLILAŞMA BOZUKLUKLARI, AYŞEHAN AKINCI, H. NURÇİN SAKA, Editor, NOBEL TIP KİTABEVİ, pp.95-101, 2015

Erken Puberte

in: TEMEL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ, Atilla Büyükgebiz, Editor, AKADEMİ YAYINEVİ, pp.123-135, 2014

Normal Büyüme ve Büyüme Bozuklukları

in: TEMEL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ, Atilla BÜYÜKGEBİZ, Editor, AKADEMİ YAYINEVİ, pp.1-21, 2014

Turner Sendromu

in: Çocuk Endokrinolojisinde Uzlaşı, Prof.Dr.Peyami Cinaz, Prof. Dr. H. Nurçin Saka, Doç. Dr. Teoman Akçay, Editor, NOBEL TIP KİTAPEVİ, pp.133-141, 2014

İNMEMİŞ TESTİS

in: ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ, Prof. Dr. Peyami Cinaz - Prof. Dr. Feyza DarendelilerProf. Dr. Ayşehan Akıncı - Prof. Dr. Behzat ÖzkanProf. Dr. Bumin N. Dündar - Doç. Dr. Ayhan AbacıDoç. Dr. Teoman Akçay, Editor, NOBEL YAYINEVİ, pp.121-137, 2014