General Information

Institutional Information

Unit
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Department
Ekonometri Bölümü
Program
Ekonometri Anabilim Dalı