General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Insan Kaynakları Yönetimi Bölümü, Insan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı

Metrics

Publication

7

Contact

Email
muhammedyusufertek@sdu.edu.tr
Web Page
https://w3.sdu.edu.tr/personel/09935
Office Phone
+90 246 211 0697 Extension: 0697
Office
SDÜ İİBF C-blok oda: z-15
Address
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C blok oda: z-15 MERKEZ ISPARTA PK:32200