Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Laparoskopik sol paraduodenal herni tamiri

9. CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2017, ss.140-141

Karaciğer yaralanması nedeniyle takip edilen hastalarımızın sonuçları

13. TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ, 1 - 04 Kasım 2017, ss.23-24

İzole splenik kist hidatik olgusu

13. TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, ss.53