Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Laparoskopik sol paraduodenal herni tamiri

9. CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 10 - 12 November 2017, pp.140-141

Situs inversus totalis tanılı hastada laparoskopik splenektomi operasyonu

13. TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ, 1 - 04 November 2017, pp.51

Karaciğer yaralanması nedeniyle takip edilen hastalarımızın sonuçları

13. TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ, 1 - 04 November 2017, pp.23-24

İzole splenik kist hidatik olgusu

13. TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.53