Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Din evde mi? Nereye gitmişti? Dönerse Sorabilir miyiz?

Sobider- Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.32, ss.34-59, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Avrupa”, ”Avrupalılık”, Hıristiyan ”Avrupa Fikri”, ”Din”

tabula-rasa felsefeteoloji, sa.28, ss.1-26, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İftira Bir “Kötülük”tür ve “İnsanlık Suçu”dur!

Marife-Bilimsel Birikim- Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.23-38, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİR ADLANDIRMANIN ARKASINA SIĞINILARAK VAROLUŞSÜRDÜREBİLİR Mİ?

sobider, sa.10, ss.18-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazali ve Tamamlayıcı Ahlak Felsefesi

Diyanet İlmi Dergi, cilt.47, sa.3, ss.71-92, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazali nin Ahlak Felsefesi ve Filozofların Etkisi

İslâmî Araştırmalar, cilt.13, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sokrates’in Savunması

Sosyolojik Düşünce ve Felsefe Topluluğu konferansı, Denizli, Türkiye, 19 Aralık 2018

Türk Üniversitelerinde Felsefenin -Sonu Mu?

Utdas- Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Afyonkarahisar, 23 - 25 Kasım 2018, ss.461-480

Din Hakkında Konuşulan Bir Alan Mıdır?

Utdas- Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, AFyonkarahisar, 23 - 25 Kasım 2018, ss.307-322

Kitap & Kitap Bölümleri

Felsefe Yapmak ve ”Felsefenin Gelişiminde Ayırıcı Bir Özelliğe Sahip Olma” Tek Başına Batılı Ziihnin Bir Ayrıcalığı Mıdır?

Türk Düşüncesi Yolunda Mehmet Akgün’xxe Armağan, Fazıl Karahan- Fikri Gül- Milay Köktürk, Editör, Aktif Düşünce, Denizli, ss.183-211, 2018

Türk-İslam Düşüncesi

ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİNİN İNŞASI YOLUNDA PROF DR SÜLEYMAN HAYRİ BOLAY ARMAĞANI, PROF. DR. RECEP KILIÇ, Editör, Akçağ yayınevi, Ankara, 2015

Felsefe ve Din: Din Felsefesine Giriş

Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2007

Tanrı ve Süerç

Fakülte Kitabevi, Isparta, 2000