Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A RESEARCH FOR BASIC ASTRONOMY KNOWLEDGE LEVEL OF SCIENCE TEACHERS

OXIDATION COMMUNICATIONS, cilt.38, ss.520-529, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Investigation of Science Teachers’xx Knowledge Levels of Basic Astronomy Contents in terms of Demographic Variables

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.10, ss.60-84, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Astronomi Eğitiminin Önemi ve Ülkemizdeki Öğretim Programları Açısından Değerlendirilmesi

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.25-37, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğretim elemanlarına göre fen bilgisi öğretmeni yetiştiren birimlerdeki sorunlar ve çözüm önerileri

IV. Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumunda sunuldu, 15 - 16 Mayıs 2014

Fen bilgisi öğretmenliği programlarının son 4 yıllık değerlendirilmesi

IV. Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu, 15 - 16 Mayıs 2014