Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgilendirici Metin Yazma Becerilerinin İncelenmesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.5, ss.141-149, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğretmen Adayı ve Öğretmen Görüşlerine Göre Türkçe LisansProgramlarındaki Derslerin İşlevselliğinin Değerlendirilmesi

KURULUŞUNUN 30. YILINDA TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALLARININ KURULUŞU, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2019

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİ̇Mİ̇NE KULLANILAN DERSKİ̇TAPLARINDAKİ̇ YAZMA YÖNERGELERİ̇Nİ̇N İ̇NCELENMESİ̇

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMUDİL – TARİH – COĞRAFYA, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.66

5. Sınıf Öğrencilerinin Resimli Kitaplara Yönelik Tepkileri

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019), Muğla, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.689-697

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri

V th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1443-1445

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatı Farkındalığı.

. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim Ve Araştırma Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Becerisine İlişkin Algıları

9. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI, Burdur, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016

Doğrusal Olmayan Yazma Modeline Uygun YazmaBecerisiniGeliştirmeye Yönetik Etkinlikler

ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2016

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Toplumda Okuma Kültürünün Oluşmasında Çocuk Edebiyatının Yeri Hakkındaki Görüşleri

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri