Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2017 - Devam Ediyor SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi

  Yardımcı Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2017 - 2018 On Birinci Kalkınma Planı çalışmaları kapsamında oluşturulan Dış Göç Politikaları İhtisas Komisyonu

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Nisan 2019 International Migration

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2018 Fleeing Violence: Conflict-Induced Displacement and Legal Protection Instruments in Europe

  Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

 • Şubat 2018 International Journal of Refugee Law

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2018 European Journal of Migration and Law

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2017 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2017 Refuge: Canada’s Journal on Refugees

  Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2018 - Devam Ediyor Odysseus Network- Academic Network for Legal Studies on Immigration and Asylum Law in New York

  Odysseus Network

  Université Libre de Bruxelles, Belgium

 • 2014 - Devam Ediyor Refugee Law Initiative

  https://rli.sas.ac.uk/

  University of London-The School of Advanced Study-Institute of Advanced Legal Studies, England