Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A modified analytical expression to determine the quasi-static pre-indentation loads of metal-faced sandwich beams

JOURNAL OF SANDWICH STRUCTURES & MATERIALS, cilt.22, sa.5, ss.1404-1425, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SARGILAMA TİPİNİN DEPREM YÜKLERİNE MARUZ KALAN KOLONLARIN DAVRANIŞINA ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.1, sa.7, ss.205-210, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fonksiyonel Değişimli Malzemelerle Kaplı Seramik Silindirik Panelin Titreşim Analizi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.18, ss.117-122, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fonksiyonel Değişimli Malzemelerle Kaplı Seramik Silindirik Panelin Titreşim Analizi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.18, ss.117-122, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SARGILAMA TİPİNİN KOLONLARIN HİSTERETİK DAVRANIŞINA ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ

II. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.529

Vibration Analysis of Ceramic Cylindrical Panels coated with Functional Gradient Materials

VII. Internationally Participated National Biomechanics Congress, Isparta, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014, ss.153-154

The Stability of Cylindrical Shells With Exponentially Graded Coatings Subjected to Lateral Pressure

International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2014, ss.98-105