Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

A Study on Egirdir Nursing Home for Assessment of Landscape Preferences

Journal of Applied Life Sciences International, vol.19, no.3, pp.1-10, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Kentsel Yaşama Katkıları Yönünden “SU” yun Tasarım Biçimleri

PLANT - Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, vol.7, no.25, pp.80-86, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Bitkisel Tasarımın Kent Makroformuna Katkısı

PLANT- Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, vol.7, no.25, pp.44-48, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Kentsel Yaşama Katkıları Yönünden ’SU’yun Tasarım Biçimleri

PLANT Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, vol.7, no.25, pp.80-86, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

DIŞ MEKANIN ETKİN KULLANIMINDA AHŞAP MALZEME SEÇİMİ

PLANT PEYZAJ VE SÜS BİTKİCİLİĞİ DERGİSİ, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Dış Mekan Etkin kullanımında Ahşap Seçimi

PLANT Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, vol.18, pp.154-158, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Dış Mekan Donatı Elemanı Olarak Kullanılan Ahşap Malzemenin Korunması II

PLANT Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, vol.19, pp.246-250, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Wood And Wood Plastic Composite Material Uses In Landcape Application

V. INTERNATIONAL MULTIDISIPLINARY CONGRESS OF EURESIA, Barcelona, Spain, 24 - 26 July 2018, vol.1, pp.511-517

Using of Physiological Equivalent Temperature (Pet) Index in the Landscape Planning

V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, Spain, 24 - 26 July 2018

The Importance and Usage Areas of Turfgrasses

V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, Spain, 24 - 26 July 2018

Golf Turizminin Ekonomik ve Ekolojik Etkileri

9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 5 - 08 April 2018

Turizm Komplekslerinin Tasarımında 3 Boyutlu Modellemenin Önemi.

9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 5 - 08 April 2018

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ TAŞ VE MERMER OCAKLARININ REKREASYON AMAÇLI KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ULUSAL MERMER VE TAŞ OCAKLARI ONARIM TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU, Isparta, Turkey, 18 - 20 September 2014, vol.1, pp.292-300

Kent ağaçlarının CBS ortamında envanterı ve 3 boyutlu olarak oluşturulması

III Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 May 2014, pp.796-808

The Importance of Climate-Based Construction in Build Up Areas

International Construction Congress, 11 - 13 October 2012

CBS Yardımıyla Ağaç Envanteri Modelinin Oluşturulması

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), Zonguldak, Turkey, 16 - 19 October 2012

Human Thermal Comfort HTC For Sustainable Landscape Planning

Sustainable Landscape Planning And Safe Environment, İstanbul, Turkey, 21 - 24 June 2012, pp.599-606

Can mining area be converted into the tourism center?

1st International, 4th National Egirdir Tourism Symposium, 1 - 04 December 2011

CAN MINING AREAS BE CONVERTED INTO THE TOURISM CENTRE

1.ULUSLARARASI EĞİRDİR TURİZM SEMPOZYUMY, 1 - 04 December 2011

The important of urban forests toward to global warming threat (Küresel ısınma tehditine karşı kent ormanlarının önemi)

International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World’xxs Future: New Global Dialogue, Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.221-234 Sustainable Development

Bologna Süreci ve Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı Öğretimine Etkisi

Peyzaj Mimarlığı Akademik Toplantısı, (Sözlü Sunum), Isparta, Turkey, 22 - 24 April 2009, pp.35-62

The Importance of Climate For Recreationel Planning of Rural Areas Case study of Muğla Province

Developmens in Tourism Climatology, alexandrapolis, Greece, 19 - 22 September 2007, pp.29-36 Sustainable Development

Biyoklimatik Konfora Sahip Alanların Belirlenmesinde CBS den Yararlanma olanakları Muğla İli Örneği

3. Coğrafi Bilgi Sİstemleri Bilişim Günleri, İstanbul, Turkey, 6 - 09 October 2004, pp.1-12

Books & Book Chapters

AÇIK ALAN ANIT VE HEYKELLERİNİN ISPARTA ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ

in: Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Yeni Ufuklar, Latif Gürkan KAYA, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.55-72, 2019

ISPARTA’DA YAŞAYAN ÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “KENT İMAJI” ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Yeni Ufuklar, LAtif Gürkan KAYA, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.73-94, 2019

PEYZAJ ONARIM TEKNİĞİ AÇISINDAN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ AÇIK MADEN OCAKLARININ ONARIMI

in: Mimarlık Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar-2018, Hasan Babacan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.257-265, 2018

PEYZAJ ONARIM TEKNİĞİ AÇISINDAN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ AÇIK MADEN OCAKLARININ ONARIMI

in: Current Academic Studies In Architectural Sciences-2018, Hasan BABACAN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.257-265, 2018

İKLİMSEL KONFOR VE PLANLAMA

in: MİMARLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018, HASAN BABACAN, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.281-290, 2018

BIOLOGICAL PONDS IN URBAN LIFE

in: Current Academic Studies In Architectural Sciences-2018, Hasan BABACAN, Editor, Gece Kitaplıgı, Ankara, pp.193-203, 2018

BİLECİK-OSMANELİ’xxNE AİT DOĞAL KAYNAK DEĞERLER VE POTANSİYEL KULLANIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: GELİŞİM SÜRECİNDE OSMANELİ, PROF. DR. AYŞEN AKPINAR, YRD. DOÇ. DR. GÜL ASLI AKSU, Editor, OSMANELİ BELEDİYESİ YAYINLARI, Bilecik, pp.279-319, 2017

THERMAL COMFORT IN LANDSCAPE PLANNING

in: URBAN AND URBANIZATION, PROF. DR. MEHMET BAYARTAN, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofıa, pp.149-164, 2014 Sustainable Development

THERMAL COMFORT IN LANDSCAPE PLANNING

in: URBAN AND URBANIZATION, Prof. Dr. Recep EFE Prof. Dr. Turgut Tüzün ONAY Assoc. Prof. Dr. Igor SHARUHO Assoc. Prof. Dr. Emin ATASOY, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.149-164, 2014 Sustainable Development