Education Information

Education Information

  • Continues Doctorate

    Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Mezhepleri Tarihi (Dr), Turkey

  • Continues Undergraduate

    Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey