Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının TEOG Bağlamında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.123-154, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HARF İNKILÂBININ CEZAEVLERİNDE UYGULANMASI

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.53, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EXAMINING SOCIAL STUDIES QUESTIONS ON NATIONALTEST IN TURKEY IN TERMS OF REVIZED BLOOM STAXANOMY

Journal of Turkish Studies, cilt.11, sa.19, ss.299-314, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CHP İktidarının Son Döneminde Samsun Alaçam Halkevinde Okuma Yazma Seferberliği

Turkish Studies, cilt.10, sa.2, ss.631-640, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adnan Menderes in Afganistan Ziyareti ve Bu Ziyaretin Türk Basınında Yansımaları

Turkish Studies, cilt.10, sa.1, ss.419-436, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Toplumsal Bilinç Kazandırmadaki Etkisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.2, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Eğitim Tarihinde Sekülerizm

Turkish Studies, cilt.9, sa.5, ss.1447-1457, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atatürk İlke ve İnkılaplarına Yönelik Olarak Geliştirilen Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.29, sa.3, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Afganistan’da Taliban Sonrası Sosyal Değişim

Uluslararası Türkiye Afganistan İlişkileri Sempozyumu, 27 - 28 Kasım 2017

AFGANİSTAN’IN EĞİTİM SORUNLARI

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 18 - 24 Eylül 2017

Türkiye de Politik Okuryazarlık

2. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 25 - 28 Mayıs 2016

Afghanistan Route Of the Silk Road

India and the Silk Road Exploring Opportunities in Contemporary Geopolitical Realities, 17 - 18 Şubat 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilirkişi Raporları