Education Information

Education Information

 • Continues Doctorate

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, -, Turkey

 • Continues Postgraduate

  Sakarya University, Instıtute Of Scıence, Çevre Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • Continues Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Envıronmental Engıneerıng, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Kılıç, M. 2004. Kurşun (II) ve Cıva (II) İyonlarının Biyokütle Üzerine Adsorpsiyonunun İncelenmesi. Doktora tezi, SDÜ., FBE. Isparta.

  Suleyman Demirel University, İnşaat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği

 • 1999 Postgraduate

  Çizgisel kaynaktan Yayılan Kirleticilerin CAL3QHC Modeli İle İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi, FBE, Çevre Mühendisliği Anabilim Dal

  Sakarya University, Çevre Mühendisliği, Çevre Mühendisliği

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English