Araştırma Alanları

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Teknolojisi

  • Atıksuların Toplanması ve Arıtımı

  • Ekoloji ve Kirlenme

  • Gürültü Kirliliği Kontrolü

  • Hava Kirliliği ve Kontrolü

  • Hava Kirliliği Modellemesi

  • Hava Kirliliğinin Etkileri

  • Su Kirliliği ve Kontrolü

  • Mühendislik ve Teknoloji