General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ilişkiler Bölümü, Siyasi Tarih Anabilim Dalı

Names in Publications: Evren M. EKEN, M. Evren EKEN

Metrics

Publication

1

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1
UN Sustainable Development Goals