Araştırma Alanları

  • Sağlık Bilimleri

  • Spor Bilimleri ve Teknolojisi

  • Beden Eğitimi ve Spor