Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sample Ses Teknolojisinin Müzik Eğitiminde Kullanılabilirliği

8.Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2009, cilt.1, sa.2, ss.199-202

Müzik Öğretmeni Adaylarının PC Ortamı İçin Yazılmış Olan Müzik Programları Ve Yazılımlarını Kullanmalarının Gerekliliği

1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 7 - 10 Nisan 2004, cilt.1, sa.2, ss.101-103

Diğer Yayınlar