Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sağlık Çalışanlarının Paranormal İnançları İle İş-Yaşam Tatmini Arasındaki İlişki

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.14, ss.1, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLLERİN SAĞLIK PERFORMANSLARININ ÖLÇÜLMESİ:VERİ ZARFLAMA ANALİZ YÖNTEMİ

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.243-256, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANICI KATKISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, sa.40, ss.346-366, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜLKELERİN ÖLÜM GÖSTERGELERİYLEKARŞILAŞTIRILMASI: VERİ ZARFLAMAANALİZİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.33, ss.82-103, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanlarının Paranormal İnançları ile İş-Yaşam Tatmini Arasındaki İlişki

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.14, sa.20, ss.1649-1679, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAĞLIK HİZMETLERİNDE CEPTEN ÖDEMELERİN BİR ÇEŞİDİ: KATKI PAYLARI

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.32, ss.265-313, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİJİTAL ÇAĞIN HASTALIĞI NOMOFOBİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.11, ss.254-268, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Bilgi Yönetimi ile Sorun Çözmeye Yönelik Alternatif BirModel

JOSRESS, cilt.2, sa.1, ss.35-44, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AZERBAYCAN TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.470-478, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EVALUATION OF MEDICAL TOURISM PERSPECTIVE OF HEALTH MANAGEMENT AND TOURISM MANAGEMENT STUDENTS

ournal of Emerging Economies and Policy, cilt.1, sa.1, ss.36-46, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SAĞLIK DAVRANIŞI AÇISINDAN OBEZİTE ALGISI

3.Uluslararası ve 13.Ulusal Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1341-1351

Acil Servis Kültürünü Anlamaya Yönelik Nitel Bir Çalışma

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1209-1217

Sağlık Davranışı Açısından Obezite Algısı

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1347-1357

ACİL SERVİS KÜLTÜRÜNÜ ANLAMAYA YÖNELİK NİTEL BİRÇALIŞMA

3.Uluslararası ve 13.Ulusal Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1209-1217

KÜBA’NIN SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ BAŞARISININ SIRRI

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Haziran 2019, ss.707-710

HASTA ODAKLI BİR YAKLAŞIM: BİYOPSİKOSOSYAL MODEL ÜZERİNE KAVRAMSALBİR İNCELEME

4.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Haziran 2019, ss.142-145

TÜRKİYE’DE GERİATRİ TURİZMİNİN YERİ VE ÖNEMİ

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, MUĞLA/BODRUM, 11 - 13 Ekim 2018, ss.728-736

Online Health Concern: Cyberchondria

8. INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, ss.86

The Relationship Between Nomophobia And Cyberchondria:A Research on the Patients Applying to the University Hospital

8. INTERNATIONAL CONGRESS ONCURRENT DEBATES INSOCIAL SCIENCES, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, ss.38

COMPARISON OF COUNTRIES WITH DEATHINDICATORS: DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.222-223

MEASUREMENT OF PROVINCIAL HEALTHPERFORMANCES: DATA ENVELOPMENTANALYSIS METHOD

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.222-223

A Study to Determine The Attitudes of Nurses to Glass Ceiling Syndrome

4. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), sarejevo, Bosna-Hersek, 27 - 29 Nisan 2018, ss.22

Evaluation of Healthy Service Performance Indicators of OECD Countrıes with Trend Analysis

4. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), sarejevo, Bosna-Hersek, 27 - 29 Nisan 2018, ss.33

INNOVATION AND MOBILE HEALTH PRACTICESIN HEALTH SERVICES

17. ULUSLARARASI KATILIMLI İŞLETMECiLiK KONGRESi, İZMİR/Çeşme, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.1556-1565

The Effect of Paranormal Beliefs of Hospital Employees onLife Satisfaction And Job Satisfaction

4.International Journal of Health Administration and Education Congress, 27 - 29 Nisan 2018, ss.3

Evaluation of Healthy Service Performance Indicators of OECD Countries with Trend Analysis

4. International Journal of Health Administration and Education Congress, 27 - 29 Nisan 2018, ss.33

Relation of Tolerance Levels of Healthcare Manager Candidates to Attitudes Towards Mental Problematic Individuals

4. Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 - 29 Nisan 2018, ss.15

The Effect Of Paranormal Belıefs Of Hospıtal Employees On Lıfe Satısfactıon And Job Satısfactıon

4. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), sarejevo, Bosna-Hersek, 27 - 29 Nisan 2018

A New Trend in Health: Digital Hospital

6. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2017, ss.382

RESPONSIBILITIES PERCEPTION OF HEALTHADMINISTRATIVE STUDENTS RELATED TO HEALTHBEHAVIOR: ISPARTA PROVISION

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, Isparta, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.25-27

Behavioral Assessment Of Family Health Center Personel Towards Healthy Lifestyle

AGP Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, İspanya, 26 - 29 Ocak 2017, ss.43-44

The Relationship Between The Double Factor Theory Of Management

AGP Humanities and Social Sciences Conference, BARSELONA, İspanya, 26 - 29 Ocak 2017, ss.11

Azerbeycan Türkiye Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme

Congress on International Economic andAdministrative Perspectives: New RegionalVisions, Baku, Azerbaycan, 28 - 30 Eylül 2016, ss.21

AZERBAYCAN TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMLERİNİNKARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Congress on International Economic and Administrative Perspectives, Baku, Azerbaycan, 28 - 30 Ekim 2016, ss.230-239

Kitap & Kitap Bölümleri

Sağlıklı Toplum Açısından Küresel Bir Tehdit : Obezite Hastalığı ve Bireylerdeki Farkındalık Düzeyi

Sağlık Yönetiminden Güncel Tartışmalar, erdal eke, Editör, nobel akademik yayıncılık, Ankara, ss.255-286, 2020

TIP TARİHİNE DAMGASINI VURAN ETİK DIŞI DENEYLERVE ARAŞTIRMALAR

Modern Tıbba ve Sağlık Sektörüne Eleştirel Yaklaşımlar, Ramazan Erdem, Dilruba Uğurluoğlu, Editör, Nobel Akademik Yayın, Ankara, ss.197-238, 2020

Akademisyenlerin İmkan/İtibar/İmaj Ekseninde Değerlendirilmesi

Akademide Arka Sokaklar: Türkiye’xxdeki Üniversitelerin İnformal Yüzü, ERDEM Ramazan, Editör, Nobel, Ankara, ss.293-316, 2019

Akademisyenlerin İmkan/ İtibar / İmaj Ekseninde Değerlendirilmesi

Akademide Arka Sokaklar Türkiye’deki Üniversitelerin İnformal Yüzü, Ramazan Erdem, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.293-316, 2019

ONLINE HEALTH CONCERN: CYBERCHONDRIA

CHANGING ORGANIZATIONS: From the Psychological Technological Perspectives, Hakan KOPUCU, Cüneyt AKOL, Editör, IJOPEC PUBLICATIONS, London, ss.211-218, 2018

THE RELATIONSHIP BETWEEN NOMOPHOBIA ANDCYBERCHONDRIA: A RESEARCH ON THE PATIENTSAPPLYING TO THE UNIVERSITY HOSPITAL

Changing Organizations From The Psychological Technological Perspectives, Hakan KOPUCU, Cüneyt AKAR, Editör, IJOPEC PUBLICATIONS, London, ss.199-210, 2018

A NEW TREND IN HEALTH:DIGITAL HOSPITAL

CURRENT DEBATES INPUBLIC FINANCEPUBLIC ADMINISTRATION ENVIRONMENTAL STUDIESVOLUME 13, Murat Aydın, Nihal Şirin Pınarcıoğlu, Örgen Uğurlu, Editör, IJOPEC Publication No: 2017/28, London, ss.383-398, 2017

A NEW TREND IN HEALTH: DIGITAL HOSPITAL

Current Debates in Public Finance, Public Administration, Environmental Studies, Murat Aydın, Nihal Şirin Pınarcıoğlu, Örgen Uğurlu, Editör, IJOPEC Publication, London, ss.383-398, 2017