Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Muhammed İkbal in Din Felsefesinde İnsan Olma Kavrayışı ve Dinî Tecrübe

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.36, ss.59-79, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Politik Alanda Dinin Yönetsel Kontrol İdeolojisine Dönüştürülmesi

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.5, ss.27-61, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kötülüğün Felsefesi Felsefi Tecrübede Kötülük Sorunu ve Kötülüğü Haklılaştırma Olarak Teodise

Asos Journal: The Journal of Academic Social Science, sa.6, ss.155-182, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İyi Bir İdeal Olarak Medeniyet Tasavvuru Süreç Medeniyeti

tabula rasa felsefe&teoloji, sa.27, ss.21-35, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kendini Bilme ve Sanat

Diyanet Aylık Dergi, sa.275, ss.64-66, 2013 (Hakemsiz Dergi)

İkbal in Medeniyet İdeali Müslüman Medeniyet

Hece Dergisi, sa.193, ss.226-247, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Küçük Mecmua Üzerine Genel Bir İnceleme

Türk Yurdu Dergisi, cilt.32, sa.302, ss.62-67, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aydınlanma Sorunu ve Ekolojik Tehlike Adına Bugüne Çözüm

tabula rasa felsefe&teoloji, ss.114-124, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazali ve Tamamlayıcı Ahlak Felsefesi

Diyanet İlmi Dergi, cilt.47, sa.3, ss.71-92, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Feuerbach ın Din Felsefesi

tabula rasa -felsefe&teoloji- Dergisi, cilt.6, sa.17, ss.71-86, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çatışmalar Çağı Din Bilim İlişkisi

SDÜ Sosyal Bilimler Entitüsü Dergisi, cilt.2, ss.72-87, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Düşünürü Mehmet Şemsettin Günaltay’ın Düşüncesinde Din-Ahlak İlişkisi: Din Ahlakî Erdem Midir?

Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 23 - 25 Kasım 2018, ss.449-460

Müslüman Arap Dünyasında Bilgin Yoksunluğu İbn Halduncu Paradigma

Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu (Hitit Üniversitesi/Çorum), Çorum, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2013, ss.459-483

Politik Alanda Dinin Yönetsel Kontrol İdeolojisine Dönüştürülmesi

II. Teoloji Sempozyumu (Düşünbil Dergisi/Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara), Ankara, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2014

Muhammed İkbal in Din Felsefesinde İnsan olma Kavrayışı ve Dinî Tecrübe

Uluslararası Üç Ülke Üç Düşünür: Mehmet Akif Ersoy, Muhammed İkbal, Bahtiyar Vahapzade Sempozyumu (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur), Burdur, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014

Süreklilik ve Değişim Gerçekliğinde Muhammed İkbal in Dinamik Din Anlayışı

II. Uluslararası Davraz Kongresi (Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta), Isparta, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014, ss.2207-2232

Kitap & Kitap Bölümleri