General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri Ilişkileri Bölümü, Iş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Metrics

Publication

3

Project

5
UN Sustainable Development Goals