Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm
Resim Bölümü
Ana Bilim Dalı
Resim Anasanat Dalı

İletişim

E-posta
izzettemel@sdu.edu.tr
Posta Adresi
SDÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ