Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Artan Öğrenci Artan Kamu Harcaması Anlamına Gelir Mi? Türkiye’de Devlet Üniversiteleri Üzerine Bir Analiz

Üniversite Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.43-51, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ulusal Devletlerde Yerel Yönetimler Harcama Desantralizasyonu Karşılaştırması: İspanya ve Türkiye Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.855-875, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi-Harcama Paradoksu: Türkiye'de Belediyeler Üzerine Bir Araştırma"

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, cilt.23, sa.4, ss.17-31, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Piyasanın Çığlığı Yirmi Birinci Yüzyıl İktisadında Bir Dönüm Noktası Mı

Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, cilt.45, sa.526, ss.8-15, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Katma Değer Vergisi ve Cari Denge İlişkisi: 2006Q1-2018Q4 Türkiye Örneği

IV.Uluslararası Stratejik veSosyal AraştırmalarSempozyumu, Burdur, Türkiye, 5 - 06 Aralık 2019, ss.89-90

Türkiye ve Seçilmiş OECD Ülkelerinde Toplam Vergi Yükünün Değerlendirilmesi

Innovation and Global Issues in Social Sciences III, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, cilt.1, sa.1, ss.568-577

GDP and Education Level Relationship: Panel Data Analysis on European Union Countries

Innovation and Global Issues in Social Sciences III, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, cilt.1, sa.1, ss.253-260

Ulusal Devletlerde Yerel Yönetim Bütçeleri: İspanya ve Türkiye Örneği

16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlaması Kongresi, Isparta, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2016, ss.41