Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of trace metals in sediment, water, and fish (Mugil cephalus) of the central Black Sea coast of Turkey

HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT, cilt.22, sa.1, ss.241-250, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Removal of fluoride from aqueous solution by natural and acid-activated diatomite and ignimbrite materials

DESALINATION AND WATER TREATMENT, cilt.57, sa.46, ss.21944-21956, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

INVESTIGATION OF HEAVY METAL POLLUTION IN THE SEDIMENTS AND WATER OF THE EGIRDIR LAKE IN TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.23, ss.3541-3546, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Relationship Between Growth and Parasites in Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Inhabiting Karacaoren II Dam Lake

PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.45, sa.5, ss.1451-1453, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Helminth Parasites of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Beysehir Lake and Population Dynamics Related to Month and Host Size

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.8, sa.2, ss.201-205, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Seasonal variations of heavy metals in some organs of carp (Cyprinus carpio L., 1758) from Beysehir Lake (Turkey)

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.138, ss.201-206, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Concentrations of some heavy metals in organs of two fish species from the Beysehir Lake, Turkey

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.15, sa.6, ss.530-534, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antalya İli İçme Suyu Kaynaklarında Arsenik Miktarının İncelenmesi

SDU Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.186-194, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Nitrite Nitrate Phosphate and Fluoride Quantities in Water and Sediment of Eğirdir Lake Turkey

Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science, cilt.19, sa.2, ss.129-132, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karacaören II Baraj Gölü Burdur Isparta nde Yaşayan Havuz Balığı Carassius gibelio Bloch 1782 nın Parazit Faunası

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi., cilt.8, sa.2, ss.38-42, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kovada Gölü nde Yaşayan İstakozlarda Astacus leptodactylus Bazı Ağır Metallerin Birikiminin İncelenmesi

SDU Journal of Science (E-Journal)., cilt.5, sa.2, ss.179-186, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Influence of seasons on heavy metal levels in carp Cyprinus carpio L tissues from Kovada Lake Turkey

Advances in Food Sciences, cilt.30, sa.3, ss.140-144, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Accumulation of some heavy metals in Raphidascaris acus Bloch 1779 and its host Esox lucius L 1758

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.31, sa.4, ss.327-329, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Helminth infections in common carp Cyprinus carpio L 1758 Cyprinidae from Kovada Lake Turkey

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.31, sa.3, ss.232-236, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kovada Gölü nün su ve sedimentindeki bazı ağır metallerin mevsimsel değişimi

. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.24, ss.155-158, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kovada Gölü nde Yaşayan Havuz Balığı Carassius carassius L 1758 ndaki Parazitlerin Büyümeye Etkisi

Türkiye Parazitoloji Derg., cilt.31, sa.2, ss.162-164, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beyşehir Gölü kadife balığı Tinca tinca L 1758 nın parazitleri üzerine bir araştırma

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.30, sa.4, ss.333-338, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kovada Gölü havuz balığı Carassius carassius L 1758 nın parazitleri üzerine bir çalışma

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.29, sa.3, ss.200-203, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beyşehir Gölü ve Adaları nın balık amfibi ve sürüngen faunasI

Tabiat ve İnsan, cilt.39, sa.2, ss.27-30, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karataş Gölü Burdur ve Çevresinin Balık Amfibi ve Sürüngen Faunası

Ekoloji, cilt.14, sa.56, ss.23-25, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beyşehir Gölü ve Adaları nın Balık Amfibi ve Sürüngen Faunası

Tabiat ve İnsan, cilt.39, sa.2, ss.27-30, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Balıklarda ağır metal birikimi ve etkileri

Tabiat ve İnsan, cilt.38, ss.23-33, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kovada Çayı Arboretumu nun Eğirdir Isparta balık kurbağa ve sürüngen faunası

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.15-17, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kovada Çayı Arboretumu (Eğirdir-Isparta)’xxnun Balık, Kurbağa ve Sürüngen Faunası

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.14-17, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Su Samurları Lutra lutra nın Göller Bölgesindeki Durumu

Tabiat ve İnsan, cilt.37, sa.4, ss.8-9, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Karacaören I Baraj Gölü nde Yaşayan Havuz Balığı Carassius carassius L 1758 nın Büyüme ve Ektoparazit İlişkisinin İncelenmesi

Türkiye Parazitoloji Derg., cilt.26, sa.4, ss.440-443, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antalya Körfezi ekonomik balıkları ve yoğunlukları üzerine bir araştırma

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.133-138, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Water Quality of Karacaören I Dam Lake and Investigation on Parasites of Barbels Barbus capito pectoralis Heckel 1843 Inhibiting the Lake

Gazi Üniv. Fen Bil. Enst. Derg., cilt.14, sa.2, ss.633-641, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta Çevresi İçme Suyu Kaynak ve Göletlerinde Nitrat Nitrit ve Flor Miktarının Belirlenmesi

SDÜ. Fen Bil. Enst. Derg., cilt.3, sa.1, ss.69-80, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suat Uğurlu Baraj Gölü nde Yaşayan Tatlısu Levreği Perca fluviatilis L 1758 nin Besin Organizmaları Üzerine Bir Araştırma

SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Derg., cilt.5, sa.1, ss.52-66, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suat Uğurlu Baraj Gölü nde Yaşayan Tatlısu Levreği Perca fluviatilis L 1758 nin Sindirim Sisteminde Tespit Edilen Fitoplanktonik Organizmalar

SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Derg., cilt.5, sa.1, ss.67-81, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sultan Sazlığının Ornitofaunistik Önemi

I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2003

Kitap & Kitap Bölümleri