Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

INVESTIGATION OF HEAVY METAL POLLUTION IN THE SEDIMENTS AND WATER OF THE EGIRDIR LAKE IN TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.23, pp.3541-3546, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Concentrations of some heavy metals in organs of two fish species from the Beysehir Lake, Turkey

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.15, no.6, pp.530-534, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Antalya İli İçme Suyu Kaynaklarında Arsenik Miktarının İncelenmesi

SDU Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.186-194, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of Nitrite Nitrate Phosphate and Fluoride Quantities in Water and Sediment of Eğirdir Lake Turkey

Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science, vol.19, no.2, pp.129-132, 2015 (Other Refereed National Journals)

Karacaören II Baraj Gölü Burdur Isparta nde Yaşayan Havuz Balığı Carassius gibelio Bloch 1782 nın Parazit Faunası

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi., vol.8, no.2, pp.38-42, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kovada Gölü nde Yaşayan İstakozlarda Astacus leptodactylus Bazı Ağır Metallerin Birikiminin İncelenmesi

SDU Journal of Science (E-Journal)., vol.5, no.2, pp.179-186, 2010 (Other Refereed National Journals)

Influence of seasons on heavy metal levels in carp Cyprinus carpio L tissues from Kovada Lake Turkey

Advances in Food Sciences, vol.30, no.3, pp.140-144, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Accumulation of some heavy metals in Raphidascaris acus Bloch 1779 and its host Esox lucius L 1758

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.31, no.4, pp.327-329, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Helminth infections in common carp Cyprinus carpio L 1758 Cyprinidae from Kovada Lake Turkey

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.31, no.3, pp.232-236, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kovada Gölü nün su ve sedimentindeki bazı ağır metallerin mevsimsel değişimi

. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol.24, pp.155-158, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kovada Gölü nde Yaşayan Havuz Balığı Carassius carassius L 1758 ndaki Parazitlerin Büyümeye Etkisi

Türkiye Parazitoloji Derg., vol.31, no.2, pp.162-164, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beyşehir Gölü kadife balığı Tinca tinca L 1758 nın parazitleri üzerine bir araştırma

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.30, no.4, pp.333-338, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kovada Gölü havuz balığı Carassius carassius L 1758 nın parazitleri üzerine bir çalışma

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.29, no.3, pp.200-203, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beyşehir Gölü ve Adaları nın balık amfibi ve sürüngen faunasI

Tabiat ve İnsan, vol.39, no.2, pp.27-30, 2005 (Other Refereed National Journals)

Karataş Gölü Burdur ve Çevresinin Balık Amfibi ve Sürüngen Faunası

Ekoloji, vol.14, no.56, pp.23-25, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beyşehir Gölü ve Adaları nın Balık Amfibi ve Sürüngen Faunası

Tabiat ve İnsan, vol.39, no.2, pp.27-30, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Balıklarda ağır metal birikimi ve etkileri

Tabiat ve İnsan, vol.38, pp.23-33, 2004 (Other Refereed National Journals)

Kovada Çayı Arboretumu nun Eğirdir Isparta balık kurbağa ve sürüngen faunası

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.3, pp.15-17, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kovada Çayı Arboretumu (Eğirdir-Isparta)’xxnun Balık, Kurbağa ve Sürüngen Faunası

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.3, pp.14-17, 2003 (Other Refereed National Journals)

Su Samurları (Lutra lutra)’xxnın Göller Bölgesindeki Durumu

Tabiat ve İnsan, no.4, pp.8-9, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Su Samurları Lutra lutra nın Göller Bölgesindeki Durumu

Tabiat ve İnsan, vol.37, no.4, pp.8-9, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Antalya Körfezi ekonomik balıkları ve yoğunlukları üzerine bir araştırma

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.2, pp.133-138, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Isparta Çevresi İçme Suyu Kaynak ve Göletlerinde Nitrat Nitrit ve Flor Miktarının Belirlenmesi

SDÜ. Fen Bil. Enst. Derg., vol.3, no.1, pp.69-80, 1998 (Other Refereed National Journals)

Suat Uğurlu Baraj Gölü nde Yaşayan Tatlısu Levreği Perca fluviatilis L 1758 nin Besin Organizmaları Üzerine Bir Araştırma

SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Derg., vol.5, no.1, pp.52-66, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sultan Sazlığının Ornitofaunistik Önemi

I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 October 2003

Books & Book Chapters