Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Predators and Parasitoids of Pine Processionary Moth (Thaumetopoeawilkinsoni Tams) in Western Mediterranean Region in Turkey

Bilge International Journal of Science and Technology Research, cilt.4, sa.1, ss.7-13, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hybrizontinae (Hymenoptera, Ichneumonidae),a new subfamily for the fauna of Turkey

Linzer Biologische Beitrage, cilt.50, sa.1, ss.427-433, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Species Composition of Blood-sucking Dipterans in Artificial Avian Nests in Kovada Stream Arboretum Isparta, Turkey

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, ss.778

Kitap & Kitap Bölümleri