Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Berbehârî ve Şerhu’s-Sünne Adlı Eserinde Haşvi Temayül

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.38, ss.91-112, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zeki İşcan’ın Selefilik Adlı Eserinin Tanıtımı

e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.241-250, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hanbelîlik-Eş’arîlik İlişkisi-Ehvâzî Örneği-

V. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Velî Sempozyumu-Eş’arîlik-, Kastamonu, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2018, ss.548-557

İbn Şâzân’ın el-Îzâh Adlı Eserine Göre İslam Mezhepleri

Uluslararası Temel İslam Bilimleri Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2017, ss.569-580

Haşviyye Zihniyeti

IV. Türkiye Lisanüstü Çalışmalar Kongresi, Kütahya, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2015, cilt.4, ss.215-231