Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of twitter users sentiment polarity toward airline market

Pressacademia, cilt.2, sa.1, ss.684, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Degree of Internationalization in Logistics Sector and Strategic Orientations

LogForum: Scientific Journal of Logistics, cilt.9, sa.2, ss.91-102, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stratejik Oryantasyon Ve Firma Performansı: Serbest Bölge Firmaları Üzerinde Ampirik Bir Çalışma

Paradoks: The Journal of Economics, Sociology Politics, cilt.9, sa.1, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Havayolu Yolcu Hizmetinde Değer Yıkımı Sonrası Hizmet İyileştirme Sürecinin Değerlendirilmesi

International Symposium on Business, Economics & Education, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Nisan 2021, ss.205-215

Hava Taşımacılığı ve Uluslararası Ticaret: Avrupa Ülkelerinin Kümeleme Yöntemi ile Haritalandırılması

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE), Antalya, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019

Havayolu Firmalarında Diyalog ve Şeffaflığın Yolcu Güvenine Etkisi

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE), Antalya, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019

Dijital Kanal Kullanımı: Havayolu İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

4th SCF International Conference on ”Economic and Social Impacts of Globalization and Future of Turkey-EU Relations, 26 - 28 Nisan 2018, cilt.1, ss.71

Ülkelerin Lojistik Altyapı Değişkenlerinin Dışa AçıklıklarıÜzerindeki Etkileri

3rd International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization”, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.123

Havayolu Firmalarının Ortak Değer Yaratma DavranışınınÖlçülmesi ve Tekrar Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi

3rd International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization”, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.112-113

Effects of Hedonic and Utilitarian Intention on E-Wom: An Evaluation on Air Passengers

18th International Conference on Social Science Humanities (ICSSH), Roma, İtalya, 6 - 07 Haziran 2017, ss.78

Comparing Aviation Transport Variables Of Countries: Cluster Analysis Approach

18th International Conference on Social Science Humanities (ICSSH), ROMA, İtalya, 6 - 07 Haziran 2017, ss.76-77

Kitap & Kitap Bölümleri

HAVA KARGO TAŞIMACILIĞININ ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

HAVA KARGO VE TEHLİKELİ MADDELER, SARILGAN, Ali Emre, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.30-47, 2018