Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Dialogue and Transparency in Value Co-creation: An Empirical Analysis of Airline Passengers

Journal Of Aviation Research, vol.2, no.2, pp.168-181, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of twitter users sentiment polarity toward airline market

Pressacademia, vol.2, no.1, pp.684, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Degree of Internationalization in Logistics Sector and Strategic Orientations

LogForum: Scientific Journal of Logistics, vol.9, no.2, pp.91-102, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Stratejik Oryantasyon Ve Firma Performansı: Serbest Bölge Firmaları Üzerinde Ampirik Bir Çalışma

Paradoks: The Journal of Economics, Sociology Politics, vol.9, no.1, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortak Değer Yaratmanın Yolcu Sadakati ve Algılanan Hizmet Yeniliği Üzerine Etkisi

25. PAZARLAMA KONGRESİ, Ankara, Turkey, 30 June - 02 July 2021, pp.257-267

Havayolu Yolcu Hizmetinde Değer Yıkımı Sonrası Hizmet İyileştirme Sürecinin Değerlendirilmesi

International Symposium on Business, Economics & Education, Ankara, Turkey, 7 - 08 April 2021, pp.205-215

Hava Taşımacılığı ve Uluslararası Ticaret: Avrupa Ülkelerinin Kümeleme Yöntemi ile Haritalandırılması

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019

Havayolu Firmalarında Diyalog ve Şeffaflığın Yolcu Güvenine Etkisi

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019

Dijital Kanal Kullanımı: Havayolu İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

4th SCF International Conference on ”Economic and Social Impacts of Globalization and Future of Turkey-EU Relations, 26 - 28 April 2018, vol.1, pp.71

Ülkelerin Lojistik Altyapı Değişkenlerinin Dışa AçıklıklarıÜzerindeki Etkileri

3rd International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization”, Antalya, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.123

Havayolu Firmalarının Ortak Değer Yaratma DavranışınınÖlçülmesi ve Tekrar Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi

3rd International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization”, Antalya, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.112-113

Effects of Hedonic and Utilitarian Intention on E-Wom: An Evaluation on Air Passengers

18th International Conference on Social Science Humanities (ICSSH), Roma, Italy, 6 - 07 June 2017, pp.78

Comparing Aviation Transport Variables Of Countries: Cluster Analysis Approach

18th International Conference on Social Science Humanities (ICSSH), ROMA, Italy, 6 - 07 June 2017, pp.76-77

Books & Book Chapters

Seyahat Sektöründe Ortak Üretim ve Ortak Yaratım Bağlamında Hizmet Yeniliğinin Değerlendirilmesi

in: Turizm Sektöründe Güncel Sorunlar ve Yeni Trendler, Salih Tellioğlu, Editor, ASOS Yayınları, Ankara, pp.245-259, 2021

HAVA KARGO TAŞIMACILIĞININ ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

in: HAVA KARGO VE TEHLİKELİ MADDELER, SARILGAN, Ali Emre, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.30-47, 2018

Other Publications