Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortak Değer Yaratmanın Yolcu Sadakati ve Algılanan Hizmet Yeniliği Üzerine Etkisi

25. PAZARLAMA KONGRESİ, Ankara, Turkey, 30 June - 02 July 2021, pp.257-267

The Evaluation of S-D Orientation on Service Innovation and Performance of Airline

Global Conference on Services and Retail Management (GLOSERV), Florida, United States Of America, 10 - 13 May 2021, pp.278

Havayolu Yolcu Hizmetinde Değer Yıkımı Sonrası Hizmet İyileştirme Sürecinin Değerlendirilmesi

International Symposium on Business, Economics & Education, Ankara, Turkey, 7 - 08 April 2021, pp.205-215

Airline passengers' travel intention in the Covid-19 era

IV. International Applied Social Sciences Congress (C-IASOS – 2020), Aydın, Turkey, 22 - 24 October 2020, pp.580-590 Sustainable Development

Hava Taşımacılığı ve Uluslararası Ticaret: Avrupa Ülkelerinin Kümeleme Yöntemi ile Haritalandırılması

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019

Havayolu Firmalarında Diyalog ve Şeffaflığın Yolcu Güvenine Etkisi

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019

Dijital Kanal Kullanımı: Havayolu İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

4th SCF International Conference on ”Economic and Social Impacts of Globalization and Future of Turkey-EU Relations, 26 - 28 April 2018, vol.1, pp.71

Havayolu Firmalarının Ortak Değer Yaratma DavranışınınÖlçülmesi ve Tekrar Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi

3rd International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization”, Antalya, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.112-113

Ülkelerin Lojistik Altyapı Değişkenlerinin Dışa AçıklıklarıÜzerindeki Etkileri

3rd International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization”, Antalya, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.123

Effects of Hedonic and Utilitarian Intention on E-Wom: An Evaluation on Air Passengers

18th International Conference on Social Science Humanities (ICSSH), Roma, Italy, 6 - 07 June 2017, pp.78

Comparing Aviation Transport Variables Of Countries: Cluster Analysis Approach

18th International Conference on Social Science Humanities (ICSSH), ROMA, Italy, 6 - 07 June 2017, pp.76-77

Books & Book Chapters

Havacılıkta Sosyal Yenilik Sürecinde Deneyimsel Uygulamalar

in: Havacılıkta Yenilik Süreçleri ve Deneyimsel Uygulamalar, İnci Polat, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.329-355, 2022 Sustainable Development

Value Co-Creation in Airline Ecosystem: Framework Integrating Sustainability and Dart Model

in: Corporate Governance, Sustainability, and Information Systems in the Aviation Sector, Volume I, Kasım Kiracı,Kıymet Tunca Çalıyurt, Editor, Springer, London/Berlin , Singapore, pp.37-51, 2022

Havacılıkta Deneyimsel Süreçlerde Tasarım Odaklı Düşünme

in: Havacılıkta Yenilik Süreçleri ve Deneyimsel Uygulamalar, İnci Polat, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.157-199, 2022 Sustainable Development

Hizmet Sistemlerinde Ortak Değer Yaratma: Hizmet Yeniliğinin Şekillendirilmesinde Oyunlaştırma

in: Dijital Dönüşümü İşletme Biliminin Gözlükleriyle Anlamak, Mehmet Eryılmaz, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.241-252, 2021 Sustainable Development

Seyahat Sektöründe Ortak Üretim ve Ortak Yaratım Bağlamında Hizmet Yeniliğinin Değerlendirilmesi

in: Turizm Sektöründe Güncel Sorunlar ve Yeni Trendler, Salih Tellioğlu, Editor, ASOS Yayınları, Ankara, pp.245-259, 2021

The evaluation of SD orientation on service innovation and performance of airline

in: Advances in Global Services and Retail Management: Volume 2, Dr. Cihan Cobanoglu,Dr. Valentina Della Corte, Editor, University of South Florida M3 Center Publishing, Florida, pp.1-11, 2021

HAVA KARGO TAŞIMACILIĞININ ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

in: HAVA KARGO VE TEHLİKELİ MADDELER, SARILGAN, Ali Emre, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.30-47, 2018

Other Publications