General Information

Institutional Information

Unit
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Department
Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Program
Yönetim Ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı

Contact