Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
İstatistik Bölümü
Ana Bilim Dalı
İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
huseyinalbayrak@sdu.edu.tr
Ofis
Fen-Edebiyat Fakültesi 136 No'lu Oda
Posta Adresi
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü 32260 Isparta