Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

D Vitamin Düzeyi ile Ruhsal Belirtiler İlişkisininSCL-90 Belirti Tarama Listesi Analizi ile Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.40-43, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar