Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A rare cause of alopecia: Lipedematous alopecia

AUSTRALASIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY, cilt.59, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of the plasma levels of cathepsin-L and granulysin between patients with psoriasis and healthy controls

TURKDERM-TURKISH ARCHIVES OF DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, cilt.54, ss.15-18, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

SIK GÖRÜLEN DERMATOLOJİK HASTALIKLARIN EKONOMİK YÜKÜ

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, cilt.4, ss.35-51, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Beyaz süngerimsi nevus: Bir vaka sunumu

XIV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2019

DRESS Sendromu: Bir olgu sunumu

XIV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2019

Anjioma Serpijinosum: Bir vaka sunumu

XIV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2019

Kitap & Kitap Bölümleri

Bullous Systemic Lupus Erythematosus and Cicatricial Pemphigoid

Autoimmune Bullous Diseases, Gönül M, Çakmak SK, Editör, Intechopen Limited, Londra, ss.121-154, 2018 Creative Commons License

Comorbidities in Chronic Spontaneous Urticaria

A Comprehensive Review of Urticaria and Angioedema, Kartal SP, Kutlubay Z, Editör, Intechopen Limited, Londra, ss.83-92, 2017 Creative Commons License