Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of the efficiency of plaster stemming and drill cuttings stemming by numerical simulation

JOURNAL OF THE SOUTHERN AFRICAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGY, cilt.119, sa.5, ss.465-470, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE EFFECT OF ACID ON THE SURFACES OF SOME NATURAL STONES FROM TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, sa.2, ss.720-726, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

FRAGMENTATION, COST AND ENVIRONMENTAL EFFECTS OF PLASTER STEMMING METHOD FOR BLASTING AT A BASALT QUARRY

ARCHIVES OF MINING SCIENCES, cilt.59, sa.3, ss.835-846, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new stemming application for blasting: a case study

REM-REVISTA ESCOLA DE MINAS, cilt.66, sa.4, ss.513-519, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Predicting the Dynamic Compressive Strength of Carbonate Rocks from Quasi-Static Properties

EXPERIMENTAL MECHANICS, cilt.53, sa.3, ss.367-376, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A newly developed plaster stemming method for blasting

JOURNAL OF THE SOUTHERN AFRICAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGY, cilt.112, sa.12, ss.1071-1078, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of blast hole stemming length to rockpile fragmentation at limestone quarries

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, cilt.53, ss.32-35, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

COMPARISON OF COMPUTER AIDED IMAGE ANALYSIS METHODS WITH STANDARD PHOTO METHOD FOR DETERMINATION OF MUCK PILE FRAGMENTATION

Tecnologia em Metalurgia Materiais e Mineração, cilt.15, sa.4, ss.488-495, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaya Numunelerinin Dinamik Yükler Altında Mekanik Davranışının İncelenmesi

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.96-102, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The effect of plaster stemming for large hole diameter stripping blasting: A case study

25th International Mining Congress of Turkey: New Trends in Mining, IMCET 2017, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2017, ss.333-339 identifier

Basamak Patlatmasında Kullanılmak Üzere Geliştirilen Bir Android Uygulaması

8. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016

Developing a Computer Software and an Android Application For Bench Blasting

6th International Conference on Computer Applications in the Mineals Industries (CAMI 2016), İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016

Plaster Stemming Application at a Basalt Quarry a Case StudyBir Bazalt Ocağında Alçı Sıkılama Uygulaması

PROCEEDINGS OF THE 24th INTERNATIONAL MINING CONGRESS OF TURKEY, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2015, ss.901-906

Granit Numunelerin Yüksek Sıcaklıklarda Fiziko MekanikÖzelliklerindeki Değişimin İncelenmesi

TÜRKİYE 24. ULUSLARARASI MADENCİLİKKONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2015, ss.750-756

Rekültivasyon için tesviye aşamasında patlatmanın önemi

Ulusal Mermer Ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014, ss.255-261

Isparta Yöresi Mermer Ocakları Faaliyetleri Ve Peyzaj Onarımına Yönelik Mevcut Sorunlar Ve Eylem Planı

Ulusal Mermer Ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014, ss.83-103

Rekültivasyon İçin Tesviye Aşamasında Patlatmanın Önemi

ULUSAL MERMER VE TAŞ OCAKLARI ONARIM TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU, Isparta, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014, ss.255-261

Patlatmalarda Gecikmeli Ateşlemenin İşçi Güvenliği Açısından Önemi ve Doğru Gecikme Zamanı Tasarımı

Maden İşletmelerinde İşci Sağlığı ve İş güvenliği Sempozyumu, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2013, ss.313-318

The effect of stemming length to rockpile fragmentation Si{dotless}ki{dotless}lama boyunun patlatma verimliliǧine etkisi

23rd International Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET 2013, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2013, cilt.1, ss.305-310 identifier

Bir Kireçtaşı Ocağında Alçı Sıkılama Uygulaması

VI. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, Türkiye, 07 Ekim 2011, ss.99-104