Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The effect of plaster stemming for large hole diameter stripping blasting: A case study

25th International Mining Congress of Turkey: New Trends in Mining, IMCET 2017, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2017, pp.333-339 identifier

Basamak Patlatmasında Kullanılmak Üzere Geliştirilen Bir Android Uygulaması

8. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 13 - 14 October 2016

Developing a Computer Software and an Android Application For Bench Blasting

6th International Conference on Computer Applications in the Mineals Industries (CAMI 2016), İstanbul, Turkey, 5 - 07 October 2016

Plaster Stemming Application at a Basalt Quarry a Case StudyBir Bazalt Ocağında Alçı Sıkılama Uygulaması

PROCEEDINGS OF THE 24th INTERNATIONAL MINING CONGRESS OF TURKEY, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.901-906

Granit Numunelerin Yüksek Sıcaklıklarda Fiziko MekanikÖzelliklerindeki Değişimin İncelenmesi

TÜRKİYE 24. ULUSLARARASI MADENCİLİKKONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.750-756

Rekültivasyon için tesviye aşamasında patlatmanın önemi

Ulusal Mermer Ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Isparta, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.255-261

Isparta Yöresi Mermer Ocakları Faaliyetleri Ve Peyzaj Onarımına Yönelik Mevcut Sorunlar Ve Eylem Planı

Ulusal Mermer Ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Isparta, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.83-103

Rekültivasyon İçin Tesviye Aşamasında Patlatmanın Önemi

ULUSAL MERMER VE TAŞ OCAKLARI ONARIM TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU, Isparta, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.255-261

Patlatmalarda Gecikmeli Ateşlemenin İşçi Güvenliği Açısından Önemi ve Doğru Gecikme Zamanı Tasarımı

Maden İşletmelerinde İşci Sağlığı ve İş güvenliği Sempozyumu, Turkey, 21 - 22 November 2013, pp.313-318

The effect of stemming length to rockpile fragmentation Si{dotless}ki{dotless}lama boyunun patlatma verimliliǧine etkisi

23rd International Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET 2013, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2013, vol.1, pp.305-310 identifier

Bir Kireçtaşı Ocağında Alçı Sıkılama Uygulaması

VI. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, Turkey, 07 October 2011, pp.99-104