Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINDA FÜTZ SWOT ANALİZİ KULLANIMI SINDIRGI İLÇE ÖRNEĞİ

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, ss.501-524, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Medya ve Finansal Performans Borsa İstanbul da İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma

Abant İzzet BAysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.269-293, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Liderlik Davranışı ve Toplumsal Norm İlişkisi Ampirik Bir Çalışma

SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.1-23, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Vizyon Revizyonu: BİST Kurumsal Yönetim Endeksi İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2014, ss.272-278

Mission Statement in Institutional Family Business: A Content Analysis

First International Conference on Management and Economics, Tiran, Arnavutluk, 28 - 29 Mart 2008, cilt.1, no.1, ss.120-132

Kitap & Kitap Bölümleri

Isparta İli Özelinde Kentsel Hizmet Sektörünün Analizi

Isparta İli Öğrenci Odaklı Hizmet Sektörü Analizi, Özmen, H. İbrahim, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, ss.31-92, 2018

Sektörle İligi Tespitler, Çözüm Önerileri, Projeksiyonlar ve Tavsiyeler

Isparta İli Öğrenci Odaklı Hizmet Sektörü Analizi, Özmen, H. İbrahim, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, ss.93-105, 2018

Girişimcilik Kavramı ve Girişimciliğin Gelişimi

Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi, Çatı, K., Editör, Nobel Akademik, Ankara, ss.1-30, 2016

Yönetim Becerileri ve Liderlik

Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi, Çatı, K., Editör, Nobel Akademik Ya., Ankara, ss.182-211, 2016