Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Isparta Yöresi Festivallerinin Kültür Turizmi ve Ekonomisi Bağlamaında değerlendirilmesi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.61-71, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleneksel Isparta Ekmeği Etrafında Şekillenen Somut OlmayanKültürel Mirasın Turistik Eğitimsel ve Ekonomikİşlevlerinin Yaratılmasına Yönelik Yaklaşımlar

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos 2016, Sayı: 38, ss. 125-143, ss.125-143, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KARAAĞAÇ ARAP NUSAYRİ ALEVİLERİNDE ÖLÜM İNANÇLARI VE RİTÜELLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, ss.67-88, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Axel Olric in Epik Yasaları Işığında Gençlikte mi Kocalıkta mı Masalının Değerlendirilmesi

Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, ss.485-493, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihi Yeniden Kurma Kuramı Veli Baba Üzerine Anlatılan Efsaneler

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, ss.115-128, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kına Türküleri Üzerine

Folklor/Edebiyat, cilt.16, ss.163-180, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu da Kale Fetihleri Üzerine Anlatılan Efsaneler ve Varyantları Üzerine

Erciyes, cilt.30, ss.24-27, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halk Kültüründe Eğirdirli Hacı Hafız Mustafa Üstün Hacı Aziz

Erciyes, cilt.28, ss.16-20, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta ve Civarında Timur un İzleri

Erciyes, cilt.26, ss.16-19, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anamas Efsanesinin Öğrenme Kavramları Açısından Değerlendirilmesi

Erciyes, cilt.24, ss.20-21, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğirdir ve Beyşehir Gölleri Üzerine Anlatılan Efsanelerdeki Ortak Özellikler

Arayışlar, ss.159-166, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yalvaç tan Derlenen Bir Ağıt ve Varyantları Üzerine

FEF Sosyal Bilimler Dergin, ss.92-98, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anadolu Halk Masallarında Bir İmtihan Unsuru Olarak Sabır

4.Kazan Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2016, ss.448-454

SOSYAL HAYAT İÇİNDE ANADOLU TÜRK EFSANELERİNDE GELİN

Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, Bartın, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.209-220

Isparta ve Burdur Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi

I. Teke Yöresi Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 4 - 06 Mart 2015, cilt.1, ss.81-94

Isparta Köylerinde Halk Hekimliği Örnek Çalışma Çandır Köyü

I. Teke Yöresi Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 4 - 06 Mart 2015, cilt.1, ss.367-372

Isparta Çandır Çocuk Oyunları

Intarnational Play and Toy Congress, Erzurum, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2015, cilt.1, ss.378-386

Geleneksel Kültür İçerisinde Kadın Hamamları ve Modern Kültürümüzdeki İzleri

Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 13 - 14 Mart 2015

Yalvaç’ta İcra Edilen Geleneksel Mesleklerdeki Değişim ve Değişimin Meslek İcracıları Üstüne Etkileri

2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2011, cilt.1, ss.477493

Kitap & Kitap Bölümleri

Isparta Kent Kültüründe Gül

Fakülte Kitabevi, Isparta, 2018

Yalvaç Masalları

Fakülte Kitabevi, Isparta, 2010

Isparta Efsaneleri

Fakülte Kitabevi, Isparta, 2010

Isparta ve Çevresinde Evlilik ile İlgili Atasözleri

Prof Dr Saim Sakaoğlu na Armağan, Ali Berat Alptekin, Editör, Kömen, Konya, ss.462-269, 2006