General Information

Institutional Information

Unit
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Department
İşletme Bölümü
Program
Muhasebe Finansman Anabilim Dalı

Contact

Email
hakanozcelik@sdu.edu.tr
Office
SDÜ İİBF K1 7