Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The CHP: From the Single Party to the Permanent Main Opposition Party

TURKISH STUDIES, cilt.13, ss.397-413, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Polarization in Party System and the Case of the Turkish Party System

AMME IDARESI DERGISI, cilt.44, ss.33-67, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Türkiye`de Siyasal Eğilimlerin Dönüşümü: Yerel Seçimler Bağlamında Bir Çözümleme

AMME IDARESI DERGISI, cilt.41, no.1, ss.101-129, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Transformation of political tendencies in Turkey: An analysis within the context of local elections

AMME IDARESI DERGISI, cilt.41, ss.101-129, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KÜRESEL MARKANIN KENT ve YÖRESİ İLE ETKİLEŞİMİ: STARBUCKS NEDEN ISPARTA’DA VAR, BURDUR’DA YOK?

Türkiye Mesleki Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2019, no.2, ss.1-9, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KÜRESEL MARKANIN KENT ve YÖRESİ İLE ETKİLEŞİMİ:STARBUCKS NEDEN ISPARTA’DA VAR, BURDUR’DA YOK?

TÜRKİYE MESLEKİ VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.1, ss.1-9, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SUNUŞ: 15. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMUNUNARDINDAN

SDÜ İİBF Dergisi KAYFOR 15 Özel Sayısı, cilt.22, ss.1-4, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Siyaset Alanı ve Araştırmaları: Isparta’dan Bir Bakış

Çağdaş Yerel Yönetimler, cilt.26, ss.49-73, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE SEÇİM SANDIĞI TARTIŞMALARI SEÇİME KATILMA ORANLARININ ANLAMI ve ÖNEMİ

Toplum ve Demokrasi, cilt.9, ss.23-49, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE ORDU SİYASET İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE AK PARTİ TSK ETKİLEŞİMİNE BAKIŞ

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi İdari bilimler Dergisi, cilt.20, ss.361-384, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Parlamentosu’nda Siyasal Gruplar ve Parlamento Seçimleri

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.2013, no.29, ss.123-135, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SOSYAL MEDYA FENOMENİ YEREL TURİZM DESTİNASYONLARI: SALDA GÖLÜ VE KUYUCAK KÖYÜ ÖRNEKLERİ

Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları, 15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Isparta, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, ss.526-527

Sarı İller vs Kırmızı İller

Bölge Bilimi, Isparta, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016

The Importance of SMEs in Developing Countries

International Symposium on Sustainable Development, 8 - 09 Temmuz 2010

Economic and Political Interaction of 2001 Crisis Implıcations for 2008 Recession

1. International Conference on Management and Economics, Tirane, Arnavutluk, 28 - 29 Mart 2008, cilt.2, ss.186-201

Isparta da Halkın Turizme Bakış Açısı

II. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2006, cilt.1, ss.311-322

Kitap & Kitap Bölümleri

Dünden Yarına Kent, Siyaset, Vatandaş

KENT, YÖNETİM ve KÜLTÜRKent Yaşamında İnsan, Nilüfer NEGİZ, Hüseyin GÜL, Ahmet MUTLU, Editör, Lap Lambert Academic Publishing, Riga, ss.1-22, 2018

Her Şey Dijitalleşiyor, Güncelleme Yapmadan Yaşayamazsınız!

Dijital Çağın Etkisinde Yönetim-Siyaset-Kent, Akman, Elvettin Negiz, Nilüfer Akman, Çiğdem Kiriş, Hakan Mehmet, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.1-21, 2018

State and Administrative Reforms in Turkey and Their Implications

Global Encyclopedia of Public Administration Public Policy and Governance, Ali Farazmand, Editör, Springer International Publishing, New-York, ss.1-9, 2016

Local and Urban Administrations, Politics, and Elections in Turkey

Comparative Studies and Regionally Focused Cases Examining Local Governments, Uğur Sadioğlu Kadir Dede, Editör, IGI Global, Hershey, PA, 2016

Internal Dynamics of the Turkish Foreign Policy in the 2000s

Turkish Foreign Policy in the New Millennium, Hüseyin Işıksal, Ozan Ormeci, Editör, Peter Lang Gmbh, Frankfurt, ss.29-37, 2015

Democratic Governance Reforms in Turkey and Their Implications

Public Administration and Policy in the Middle East, Dawoody, Alexander R. , Editör, SPRİNGER, New-York, ss.25-59, 2015

Isparta Siyaset ve Yönetim Araştırmaları

Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi, Isparta, 2010

Kentsel Büyüme Yönetimi ve Isparta'da Komşu (Mücavir) Alan Uygulamaları

Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler, F. N. Genç, A. Yılmaz ve H. Özgür, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.355-377, 2008

Mücavir Alan

Dönüşen Kent, GENÇ FATMA NEVAL, Editör, kjhkjh, a, 2006

Diğer Yayınlar